googlef861baca2096afea.html UA-79846156-1

De incest van materialisme - Blog - Leukermet2.com

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

De incest van materialisme

Gepubliceerd door in dagboek ·
Nationalisme is onze vorm van incest. (incest = bloedschande. Oorsprong Latijn 'incastus' = 'onkuis'). Het is onze blinde ervaring. Het is onze waanzin! Met nationalisme bedoel ik deze houding, die de eigen natie boven de mensheid plaatst, boven de beginselen van menselijkheid, boven waarheid en gerechtigheid.
 
Wanneer liefde voor één persoon de liefde uitsluit voor anderen, dan is dit geen liefde. Zo ook is liefde voor een eigen land die de liefde voor de mensheid als geheel uitsluit, geen liefde, maar een zeer zelfzuchtige en egoïstische houding. “Liefde voor een eigen land is zeker prijzenswaardig, maar waarom zou ze moeten stoppen op de grens?” (Pablo Casals).
 
Kernenergie blijft zeer controversieel en voldoet niet aan onze verwachtingen. De energiecrisis doet zich voor. Voedseltekort is dreigend. Klimaatveranderingen en toenemende woestijnvorming baart ons zorgen. Grote migratiestromen maken het niet beter. A. Bailey schreef: “Kan onze planeet de mensheid zo verder onderhouden?”
 
Ondanks deze negatieve feiten, toch kunnen we deze zien als kansen om te groeien. Dit is eigen aan elke crisis. Crisis is in oorsprong een Grieks woord dat ‘scheiding’ betekent. Een crisis is een scheidingslijn tussen twee situaties. Het is een overgang van een ene situatie naar een andere. Gelukkig zijn er mensen die in deze overgangstijd (crisis), waarin we nu leven, zich inspannen om het menselijke bewustzijn te heroriënteren, weg van zelfzuchtig materialisme. Het materialisme heeft gezorgd voor welstand. Helaas moeten we dringend het besef ontwikkelen dat welzijn achter is gebleven. Ondanks onze materialistische welstand en weelde, vinden velen niet de weg naar welzijn. Toch is er een weg naar welzijn. Deze ligt gelegen in een nieuwe mentaliteit, weg van dit zelfzuchtig en egoïstische materialisme.
 
Het is niet omdat men een groot huis heeft, met een mooi zwembad, een paar dure auto’s, meerdere huizen of appartementen, iedere maand een schone wedde … dat men kan spreken over welzijn. Men kan wel spreken over welstand, maar dat is niet hetzelfde als welzijn.
 
Onze materialistische doelstellingen zijn goed geweest. Ze hebben gezorgd voor beter comfort, voor een langer en gezonder leven. Maar nu is de grens bereikt. De tijd is gekomen om te zorgen voor welzijn.
 
Hoe kunnen we dit vinden? De visie dat ‘je dat moet doen waarmee geld te verdienen is’ dient gewijzigd te worden in een visie dat ‘je dat moet doen waarbij je ziel zich kan verwerkelijken’. Het besef van de “ziel” dient onze mentaliteit te doordrenken. Met ‘ziel’ bedoel ik niet datgene zoals door vele religiën werd gepredikt. Met ‘ziel’ bedoel ik de energie die je ‘bezielt’. In het Duits spreekt men van ‘das Ziel’, wat ‘het doel’ betekent. Wat is je doel? Wat is je ziel? Wat is het doel van je leven? Wat is je bezieling? Is deze materialistisch?
 
Materialisme zeker niet verkeerd, mits het geen zucht is naar meer. Geld is niet fout. Er is niets mis met geld. Het is de “zucht naar geld’ dat problemen baart. Het steeds meer willen, het nooit genoeg hebben, de begeerte naar meer … hier zit de kern van onze materialistische mentaliteit. Heb je echt zo’n groot huis nodig? Heb je wel die dure auto nodig? Waarom zo’n grote kleerkast? Waarom zo vele televisies? Waarom het laatste snufje op je smartphone? Waarom zo veel geld op je rekening? Waar eindigt je comfort?
 
Deze visie van “zielenbewustzijn” geldt niet alleen voor een individu, maar ook voor een natie. Ook een natie heeft zijn bezieling, naast de bezielingen van andere naties. Je zou het kunnen vergelijken met de noten van een toonladder. Elke noot heeft zijn eigen trilling en klank om samen een melodie te spelen. Elk instrument in een orkest speelt zijn eigen partituur om samen een symfonie te laten horen. Nationalisme is zeker niet fout, mits ze in samenwerking gebeurt met andere naties om een mooie planeetsymfonie te vormen.
 
Nationalisme waar elke natie streeft om macht uit te oefenen op andere naties is pure incest. Het is pure verkrachting van menselijkheid, juiste menselijke verhoudingen, harmonie, waarheid en gerechtigheid.
 
Besef dat een natie een verzameling is van individuen. Jij bent een individu. Je bent een speler binnen een natie. De wereld kun je niet veranderen. Begin bij jezelf. Kun je dat? Ben je bereid tot zelfreflectie? Ben je bereid om jezelf te beschouwen en je bezieling te ontdekken? Je ziel kent niet de zucht naar materialisme. Je ziel is de energie die nood heeft aan welzijn. Laat je materialistische doelstellingen los en ontdek je ziel. Dit is de weg die voor ons ligt.
De crisis in de komende jaren zal ons dit duidelijk maken. Blijkbaar moet een mens ervaren voor dat hij nadenkt. Psychologen en psychiaters hebben de hand vol. Helaas.

P.S. Ik ben geen socialist. Socialisten zijn zeer ver verdwaald van hun idealisme. Ze zijn 'goudzoekers 'geworden.

Bookmark and Share

Geen commentaren


Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu