googlef861baca2096afea.html UA-79846156-1

Belastingen betalen - Blog - Leukermet2.com

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Belastingen betalen

Gepubliceerd door in dagboek ·
Het is weer van dat! BELASTINGEN! Grr … we betalen niet graag. Begrijpelijk wanneer we bedenken waar en hoe dit belastinggeld wordt verdeeld. Belastingen hebben tot doel om een eerlijke herverdeling mogelijk te maken. De realiteit laat het anders zien. Maar goed, laat ons niet klagen. We kunnen er toch niets aan doen … zelfs een democratisch stemgedrag helpt blijkbaar niet.
 
Toch is het mogelijk om minder belastingen te betalen. Indien u van mening bent dat belastinggeld niet goed wordt herverdeeld, dan nodig ik u allen uit om het geld zelf te verdelen, en wel bepaald naar deze ondernemingen waarvan u vindt dat ze uw steun verdienen.
 
Er is wel een belangrijke mentaliteit die u op na moet houden: een mentaliteit van goede wil. Indien u niet over deze mentaliteit beschikt, heeft het geen zin om verder te lezen wat ik hier schrijf.
 
Onze heren van de regering hebben beslist om een belastingvermindering van 45% toe te kennen bij giften die men schenkt aan organisaties met een goed doel. Toch mooi hé? Maar er zijn uiteraard wel bepaalde voorwaarden aan verbonden:
 
1.    de gift moet minstens 40 € bedragen, per kalenderjaar en per vereniging
2.    de gift moet worden gedaan aan een erkende instelling en moet rechtstreeks van uw rekening gaan naar de rekening van de begunstigde
3.    de begunstigde dient een bewijs te leveren voor de giften die u hebt geschonken
4.    de storting mag niet gepaard gaan met een tegenprestatie
5.    het totale bedrag van de giften mag niet hoger zijn dan 10 % van het totale netto inkomen of mag niet hoger zijn dan 384.000 € (dit is het bedrag voor het aanslagjaar 2018)
6.    uiteraard dient het totaal van de giften in de aangifte vermeld worden
7.    de giften dienen te gebeuren binnen de Europese Economische Ruimte (EER)

Welke zijn deze organisaties met ‘goed doel’? Te veel om hier op te sommen. Klik op deze link en je hebt alle organisaties die zijn erkend:
 
 
U kan nu denken: “maar ja, ik ben sowieso mijn geld kwijt”. Het antwoord hierop is: “Inderdaad, maar je hebt ten minste gezorgd voor een goed doel. Daarom is de mentaliteit van ‘goede wil’ noodzakelijk."
 
Misschien even nadenken over deze gedachten:
-          Alles wat je hebt behoort anderen toe en niet jezelf. Het enige wat je hebt is jouw verantwoordelijkheid over je bezittingen en zelfs dat is slechts tijdelijk, net zoals u tijdelijk bent
-          Niet het geld is het probleem, wel de zucht naar geld.
-          Water dat stilstaat en niet stroomt, stinkt mettertijd. Dit geldt ook voor de geldstroom. Vandaar de uitdrukking ‘stinkend rijk’.
-          In de oosterse geneeswijzen wordt gezegd dat ziekte ontstaat wanneer de energieën in het lichaam niet gelijkelijk zijn verdeeld. Dit geldt tevens voor de ziekte op onze planeet. Genezing is slechts mogelijk wanneer alles wordt herverdeeld.
-          In het Boek der Veranderingen (Confucius) staat: “een mens kan niet verliezen wat hem toebehoort, zelfs al werpt hij het weg. Het keert naar hem terug.”

Bookmark and Share

Geen commentaren


Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu