googlef861baca2096afea.html UA-79846156-1

Leerkracht zijn ... een zwaar beroep? - Blog - Leukermet2.com

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Leerkracht zijn ... een zwaar beroep?

Gepubliceerd door in dagboek ·
 
Leerkrachten staan vermeld onder zwaar beroep. Er zijn heel wat mensen die daar heel negatief op reageren. Vaak – om niet te zeggen ‘altijd’ – zijn negatieve reacties een uiting van onwetendheid.
Wanneer kan een beroep ‘zwaar’ genoemd worden? De term “zwaar beroep” op zich is zeer oppervlakkig. Wat bedoelt men met ‘zwaar’. Is het fysiek zwaar, emotioneel zwaar of mentaal zwaar? Of is het een mengeling? Moeten alle drie aspecten tegelijk zwaar zijn om als ‘zwaar beroep’ vermeld te staan? Dan is een bouwvakker een zwaar beroep wat betreft het fysiek aspect en niet zwaar wat betreft het mentaal aspect, laat staan emotioneel aspect. Een verpleger of verpleegster kan het fysiek zwaar hebben (afhankelijk van de taak die hij/zij moet doen), kan het emotioneel zwaar hebben (afhankelijke van zijn/haar emotionele intelligentie) en kan het mentaal zwaar hebben (indien de administratie hem/haar te veel wordt). Zo kan ik elk beroep gaan catalogeren … maar dat is voor mij een onbegonnen werk.
 
Vaak merken we hoe mensen hun kritiek kunnen uiten over beroepen waarvan ze zelf geen notie hebben. Ik herinner me een programma op de radio waar een zelfstandig man het beu was om continu lastig gevallen te worden door de Belgische administratie (belastingen, controles … ) en omdat hij vond dat hij te weinig verdiende volgens de uren dat hij moest presteren om zijn zaak recht en winstgevend te houden. Hij klaagde over het feit dat hij geen tijd had om ziek te worden, geen tijd om vakantie te nemen, geen tijd voor zijn familie … enz. Hij besliste om zich op te leiden als leerkracht, want zo dacht hij: “hier heb ik ten minste 3 maanden betaald verlof per jaar”. Zo gedacht, zo gedaan. Na 1 jaar besliste hij om terug zelfstandig te worden. “De stress om tegen de tijd te werken, om klaar te komen met het programma, om te voldoen aan de eindtermen, de veelvuldige problematieken van de kinderen in de klas, vergaderingen, toezichten, ouders die zich beginnen te moeien met het vak … en zo kan ik nog doorgaan … inspectie die komt controleren enz. enz.,” was zijn reactie.
Dit is maar als één voorbeeld van hoe mensen denken dat het gras groener is aan de overkant.
 
Het is een jammerlijk feit dat de gemiddelde bewuste mens enkel ‘feiten’ ziet. Hij richt zijn aandacht op en oordeelt over wat hij concreet ziet en heeft geen visie over noch de oorzaak, noch de bedoeling van het waargenomen feit. Wil men een feit in werkelijkheid begrijpen en waarnemen, dan wordt er enig vermogen tot waarnemen met een ruimer perspectief gevraagd. Zo ziet hij inderdaad het feit dat een leerkracht in de zomerperiode 2 maand geen les moet geven. Hij ziet ook dat de lenteperiode volzet is met pinksterweekend, hemelvaarweekend, paasweekend, 1 mei … en bruggen maken! “Oh,” denkt de onwetende, “dat moet toch heerlijk zijn.” Hij stelt zich niet de vraag naar het waarom, en heeft geen oog voor de bedoeling van deze schoolagenda. Zou het niet kunnen dat deze agenda met zogezegde vrije dagen een gevolg is van iets anders? Zou het  niet kunnen dat de bedoeling om deze zogezegde vrije dagen te scheppen een volwaardig en zinvolle bedoeling is?
 
Daar ik zelf geen leraar ben, en geen ervaring heb als leerkracht, is het niet aan mij om te oordelen. Ik weet dat achter alles een oorzaak en bedoeling ligt. Daarom oordeel ik over geen enkel beroep naar zijn ‘zwaarte’ of ‘lichtheid’.
 
Als men de moed heeft om te kijken in een ruimer perspectief, dan zal men dra merken dat de stress die bij welk beroep dan ook hoort, een gevolg is van een foute mentale ingesteldheid, die druk op de mens legt. De bedoeling ervan is om een mentaliteitswijziging te veroorzaken. Laten we de moed hebben om een duidelijk antwoord te zoeken op de vraag: “Mens, waarmee zijn we toch bezig?”
Als we deze vraag willen beantwoorden, dan moeten we inzien  dat de oorzaak van de stress die vele beroepen met zich meebrengt, een gevolg is van een maatschappelijke ingesteldheid: de zucht naar de materiële welstand. Deze heeft in deze tijd het geestelijk welzijn ernstig verstoord. Het geestelijke welzijn kent heden diepe wonden en dit is alleen maar te wijten aan de zucht die velen hebben. Helaas zijn de meesten er zich zelfs niet van bewust. Ik heb het over de zucht naar financiële en materiële welstand. Sinds de economische groei die we kennen vanaf de jaren 60, met tussenpauzes van crisissen, hebben velen onder ons  “nooit genoeg”. Ze willen steeds meer en meer. De economische groei MOET groeien en oei als er een daling is!!! Maar laten we eens de curve bekijken van de geestelijke groei bij de mensheid! Als je het mij vraagt, dan zie ik een diepe daling … en blijkbaar is de  bodem nog niet bereikt. Eens de bodem zal worden bereikt, dan pas zal de wereld van oorzaken en bedoelingen gezien worden. Dan pas zullen de ogen zich openen. Nu is de maatschappij nog ziende blind, hoewel er enkelen zijn die hun ogen hebben geopend en zien. Dat is nu eenmaal het gevolg dat alles twee kanten heeft, wat men dualiteit noemt. Je kan pas de eenheid begrijpen als je de dualiteit hebt ervaren. Dit is dan ook de bedoeling van deze crisis in de wereld van beroepen: het scheppen van een andere mentaliteit.
De reden waarom de beroepen worden gecatalogeerd in zwaar of licht, schijnt te maken te hebben met de pensioenproblematiek, maar dit is maar een symptoom. De oorzaak is in de diepste essentie onze hoge zucht naar materie  die samen gaat met een hoog tekort aan geestelijke ingesteldheid. Waarom denk je dat heden ‘meditatie’ en ‘mindfulness’ zo in zijn? Men begint te beseffen dat welzijn en welstand hand in hand moeten samengaan. Ogen openen zich, blijkbaar. Maar het zijn nog spleetogen. Maar het doel van de momentele stress in onze wereld van beroepen en de pensioenproblematiek is, het brengen van een nieuw inzicht, nl. dat welzijn en welstand hand in hand moeten gaan en dit kan door het overwinnen van onze begeerte naar materiële welstand en het stimuleren van een geestelijk welzijn. Een moeilijke evenwichtsoefening.


Bookmark and Share

Geen commentaren


Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu