googlef861baca2096afea.html UA-79846156-1

Christus toch geboren uit een maagd? - Blog - Leukermet2.com

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Christus toch geboren uit een maagd?

Gepubliceerd door in dagboek ·
Zou het toch waar zijn dat Jezus de Nazareeër, door de christenen ‘Christus’ genoemd, geboren werd uit een maagdelijke moeder? Zou het toch juist zijn dat hij in een kribbe lag en dat een heldere ster de drie wijzen de weg toonde naar die kribbe?

Mijn interesse in de astronomie en astrologie zocht hierop een antwoord. Het zal duidelijk worden dat dit gehele verhaal een mythe is, gebaseerd op astrologische en astronomische gegevens.

Hoe staan de sterren op 25 december? Zeer opmerkelijk. En dat gebeurt elk jaar opnieuw. Ik heb telkens de sterrenhemel bekeken op de datum van 25 december telkens om  0.00 u en dit met astronomische gegevens, geen astrologische. Astrologische gegevens dateren van de tijd van Abraham, toen het lentepunt in het teken Ram stond (vandaar Abram, °-2160). Door de precessiebeweging van de aarde staat het lentepunt niet meer in het teken Ram en is het teken Ram niet meer het 1ste teken! Vissen staat nu in het lentepunt (binnen enkele jaren zal het lentepunt in het teken Waterman staan).Tijd dus dat de astrologen zich wat bijscholen.

WAT ZIEN WE IN HET OOSTEN?
In het oosten zien we het sterrenbeeld Maagd opkomen. Dit verklaart de uitdrukking van de astrologen destijds: “geboren uit de maagd Maria”. De sterren komen op in het oosten. Visueel worden ze dus daar geboren.

WAT ZIEN WE IN HET ZUIDEN?
Hoog in het zuiden zien we het teken Kreeft. In dit dierenriemteken werd door astronomen de ‘Kribbe’ ontdekt. Deze nevel wordt ook de ‘M44’, ook nog ‘Praesepe’ genoemd. Aldus: Christus werd geboren in een kribbe uit de maagd Maria.

Wat zien we nog hoog in het Zuiden? Het teken Orion. We kunnen in dit teken drie heldere sterren met het blote oog zien. Ik nodig jullie uit om dit sterrenbeeld te bekijken laat in de avond in het Zuiden. Deze drie sterren kwamen uit het oosten en geleidelijk kwamen ze in het Zuiden bij het teken Kreeft (sterren bewegen namelijk in de ruimte). Dit verklaart de uitdrukking: “de drie wijzen kwamen uit het oosten om de kribbe te bezoeken”. Deze drie sterren heten: Mintaka, Alnilam en Alnitak.

Astronomen hebben een nevel ontdekt t.h.v. de drie sterren. Deze nevel wordt de Orionnevel genoemd en is met een verrekijker bij heldere nacht te zien, net onder de drie sterren. In deze nevel worden sterren geboren. Dit wijst nogmaals op de geboorte van vormen (hier: geboorte van sterren).

Ook zien we in het zuiden de ster Sirius. Deze ster zou wel de ster geweest kunnen zijn die de drie wijzen naar de kribbe wees. De heldere ster van Bethlehem, Sirius, heeft een zeer hoge helderheidsmagnitude.

Verder zien we het teken Tweelingen. De twee heldere sterren worden Castor en Pollux genoemd. In de Griekse mythologie staat Pollux voor de zoon van God (Zeus) en Castor, zoon van een mens op aarde. Dit wijst op de boodschap die de pasgeborene Jezus van Nazareth de mensheid kwam brengen: wij zijn een persoonlijkheid met een Ziel.  In ons is er een goddelijke energie aanwezig.  We zijn zowel mens als goddelijk. We zijn een geest in een lichaam. Dit was de boodschap die Christus de mensheid kwam brengen, de boodschap van de dualiteit.

Of zouden die sterren de Os en de Ezel symboliseren? Dat laat ik in het midden. Bij de Babyloniërs werd die sterren Mashu-Maru en Mashu-Arku genoemd. Ik ken de betekenis hier niet van.

Ook het teken Stier is in het zuiden te zien. De heldere ster in Stier is Aldébaran. Deze wordt in de mythologie ‘het oog van de stier’ genoemd. Astrologen noemen deze ster het ‘oog van visie’. Christus kwam onze ogen openen en ons de openbaring brengen van het oog van visie. Zijn komst had de bedoeling om de mensheid aan te moedigen tot de ontwikkeling van het denkvermogen (het oog van Stier wordt Aldébaran genoemd). Dit is ook wat is gebeurd gedurende de voorbije 2000 jaar, een periode die we het Vissentijdperk noemen.

WAT ZIEN WE HET WESTEN?
 
In het westen zien we het sterrenbeeld Vissen. Wie op de hoogte is van de hemelmechanica weet dat het lentepunt zo’n 2.000 jaar geleden in het teken Vissen stond. Toen Jezus werd geboren stond het lentepunt in het teken Vissen. Deze veranderingen zijn gevolg van de precessiebeweging die onze aardbol maakt. Eén precessiebeweging duurt 25.770 jaar. Dit betekent dat per jaar er een wijziging is van 25.770/360° (precessie beweging is cirkelvormig)= 79 jaar. Het lentepunt verplaatst zich dus om de 79 jaar, 1 graad. In het jaar 2.150 zal het lentepunt in Waterman staan. Daarom verwachten astrologen (niet de boekjesastrologen die deze wetenschap geen goed aandoen) dat er rond het jaar 2.150 een geboorte zal zijn van een mens, die de mensheid een nieuwe richting zal aanduiden. Deze mens zal te herkennen zijn met een kruik. Waterman wordt immers uitgebeeld als een man met een waterkruik. Maar dat doet hier in mijn verhaal niet ter zake. Waar ik op wil duiden is, dat bij de geboorte van Jezus het teken Vissen in het lentepunt stond. Nu staat dit teken in het westen en is dus aan het ondergaan. Dit wijst op de symbolische betekenis van Zijn woorden: "het einde der tijden". We gaan over naar het teken Waterman. Abraham (de aartsvader) werd geboren in 2160 voor Christus, Christus zelf in 5 voor Christus, Waterman in 2150 na Christus. Dus telkens een goede 2100 jaar (en dat klopt met de precessiebeweging). Waterman is in de dierenriem het teken dat volgt op Vissen. Christus verscheen met zijn 12 vissers (Christus komt van het Grieks Ichtus, wat 'vis' betekent). Waterman zal hem opvolgen en verschijnen met als symbool een waterkruik. Net voor zijn kruisiging zei Christus: "Ga naar de stad, daar zul je een man met een kruik zien". Ook dit lijkt me heel symbolisch verwijzend naar Waterman. Maar dat zal niet voor onze generatie zijn. Pas na 2.150. We mogen op dat moment een grote omwenteling verwachten en hier eindig ik de bespreking van de sterrenhemel van 25/12 met een blijde boodschap: het feit van broederschap zal een wetenschappelijk feit zijn.

De sterrenhemel van het jaar 1 op 25 december om 0.00 u

we kunnen duidelijk in het oosten de maan (symbool van moederschap) in het beeld Maagd met zijn heldere ster Spica. We zien in het zuiden het teken Kreeft (de kribbe), de drie sterren van Orion (de drie wijzen), Castor en Pollux van het teken Tweelingen (de os en de ezel?), Sirius (de ster van Bethlehem). In het westen die we het sterrenbeeld Vissen.

De sterrenhemel op 25/12/2018 om 0.00 u

We zien terug hetzelfde beeld, maar met een kleine verschuiving (als gevolg van de precessiebeweging). In het oosten zien we het teken Leeuw, maar aan de horizon zien we de pulserende ster SRB van het teken Maagd. We zien tevens Kreeft, Orion, Sirius, Castor en Pollux. In het westen zien we het teken Vissen ondergaan

We kunnen hier het besluit nemen dat de woorden "geboren uit de maagd Maria" en het gehele verhaal van de kribbe en de drie wijzen, niets anders was dan een bespreking van de sterrenhemel. Vroeger was astrologie en astronomie één en dezelfde wetenschap.

EEN NIEUWE WETENSCHAP

Dat de wetenschap een totaal nieuwe ontdekking zal doen is zo goed als zeker, vooral wanneer men de snelheid van de wetenschappelijke ontdekkingen van heden bekijkt. Momenteel zien we tegenstrijdige wetenschappelijke bewegingen. De ene is vasthoudend aan het bestaande en staat niet open voor nieuwe visies , tenzij ze bewezen zijn volgens hun eigen normen (prof. Vermeersch noemt zo'n houding een houding van cognitieve dissonantie). Dit is duidelijk een onwetenschappelijke houding. De nieuwe wetenschap is immaterieel en is klaar om de hand te reiken naar de materiele wetenschap (wat in feite wel een wetenschappelijke houding is). Maar de klassieke wetenschap houdt zich hardnekkig vast aan haar verouderde normen. Nog vele wetenschappers denken dat zij de ene en juiste weg bewandelen en weten misschien wel dat zij slechts een deel van een groot geheel zien, maar dit weten is blijkbaar nog niet vergezeld met een besef hiervan.

Het is momenteel een wetenschappelijk feit dat elektromagnetisme veel krachtiger is dan de zwaartekracht van Newton. Dit wil zeggen dat de elektrische kracht veel sterker is dan de zwaartekracht. Ze verschillen 39 ordes (10 met 39 nullen)! Dit is hetzelfde wanneer je een miljoenste millimeter wil vergelijken met tienduizend keer de afmeting van ons bekende universum! Paracelsus verklaarde zo’n 300 jaar geleden dat onze aarde een magnetisch lichaam is. Wetenschappers hebben ontdekt dat onze aarde één grote magneet is. Ze is geladen met elektriciteit. Wanneer we dit nu reeds weten dan stel ik me deze vragen:

-          Zal men ontdekken dat de kracht van elektriciteit de oorsprong is van alle vormen? Ook van het heelal en alles wat zich hierin bevindt?
 
-          Zal het idee van Helena Blavatsky bewezen worden? Zij beweerde dat de zwaartekracht in het universum een zwakke kracht is, die niet in staat is om ook maar een kleine beweging in ons heelal te veroorzaken.
 
-          Zal het werk van Hannes Alfvén, vader van het idee van het elektrisch universum en Nobelprijswinnaar in 1950 voor zijn onderwerp aangaande dit idee, erkend worden en niet meer genegeerd worden door de hedendaagse wetenschappelijke wereld?
 
-          Zal de theorie van de Big Bang gezien worden als een verzinsel? De naam ‘Big Bang’ werd oorspronkelijk bedacht als spotnaam om het ontstaan van het heelal te verklaren? (bedacht door Fred Hoyle, tegenstander van de Big  Bang). En zal het bestaan van zwarte gaten, donkere materie en donkere energie niet meer nodig zijn om bepaalde kosmische verschijnselen te verklaren?
 
-          Zal de oorzaak van ziekte niet meer verklaard worden als gevolg van een gen met het daarin liggend DNA? Het is een feit dat recente studies hebben aangetoond dat het de omgeving is, die bepaalt hoe een gen en het hierin gelegen DNA zich gedraagt. Niet omgekeerd!!!! Het is niet zo dat het alleen DNA is dat bepaalt wat de cel gaat doen.
 
-          Als alles inderdaad elektromagnetisch is en niets op zich als geïsoleerd staat in dit elektrisch universum, zal de voorspelling van A. Bailey juist zijn? Haar voorspelling was: in komende Watermantijdperk zal het feit van broederschap en verbondenheid (alles en iedereen is verbonden met elkaar) gebaseerd zijn op wetenschappelijke gegevens.
 
-          Zou het nu niet dringend tijd worden dat de mensheid (en het begint met elk individu op zich) inziet dat hij best deelt, in de wetenschap dat niets eigendom is en niets kan geëigend worden. Men zegt verkeerdelijk tegen een kind: “Jantje, je moet je speelgoed delen”. Dat is fout. Dit betekent in feite dat je tot Jantje zegt dat het ‘zijn’ speelgoed is en dat hij dat moet delen (dat laatste is juist). Alles wat je hebt, zelfs je huis, is iets dat je mag gebruiken. Het is dus niet van jou. Ook je geld niet. Zou het nu niet dringend tijd worden dat elk mens dit toekomstig wetenschappelijk feit nu al begint te begrijpen?
 
-          Is het geen tijd dat je begint te begrijpen dat alles een deel is binnen een groter geheel? En dat je hierin niets te piepen hebt. Alles is elektromagnetisch en dus verbonden. BEGIN ERAAN!

Ik vermoed heel sterk dat ik op alle bovenstaande vragen telkens met een “ja” moet beantwoorden.

ALLELUJA ! VREDE ZIJ MET U


Bookmark and Share

Geen commentaren


Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu