googlef861baca2096afea.html UA-79846156-1

Astronomie en Astrologie - Blog - Leukermet2.com

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Astronomie en Astrologie

Gepubliceerd door in dagboek ·
Deze brief stuurde ik naar een wetenschapper in de astronomie.

Geachte,

Ik merk dat er in je cursus sterrenkunde op blz 59 onder 4.3 op de wetenschap van de astrologie terug wordt geschoten met de woorden “Van pseudowetenschap gesproken…!”

Duidelijk wordt hier bedoeld: “geloof maar niet in astrologie. Pure onzin!”.

Ik vraag me af wat dit denkbeeld in de cursus hier komt doen. Astronomen doorboren het heelal met allerlei vormen van ruimtesondes, satellieten, raketten …. Nog nooit hebben ze God ontmoet. Waarom staat er dan niet in de cursus dat theologie of godsdienst een pseudowetenschap is?

Zelf ben ik atheïst omdat mijn denkvermogen niet kan aannemen dat er een God is die op het laatste oordeel jou met de vinger wijst naar de hel, vagevuur of hemel, al naargelang je op aarde een slecht, middelmatig of goed leven hebt geleid. Ik geloof niet dat Iemand het heelal heeft geschapen in 6 dagen en dat hij de 7de dag rustte. Ik geloof niet in de verhaaltjes van Adam en Eva, Kaïn en Abel, in de besnijdenis van Abraham als een verbond tussen God en de mens, … enz. Daarom noem ik mezelf atheïst.

Dus, als u astrologie als een onzinnige wetenschap beschrijft, doe dit dan ook, in dezelfde cursus, met de wetenschap van theologie. Deze wetenschap wordt in scholen en zelfs aan de universiteiten onderricht. Religie, ja inderdaad, dat heeft zijn waarde gehad, maar in het stadium van bewustzijn dat de mensheid nu langzaam binnen gaat, wordt religie onzinnig. Deze dient dringend veranderd te worden in de “wetenschap van het denkvermogen”, - esoterisch “het Antahkarana” genoemd.

Ik heb de ervaring dat zij, die astrologie negatief beschrijven, zelf nooit de moeite hebben gedaan om deze wetenschap (ja, ik noem het een wetenschap!) te bestuderen.

Ooit heb ik een relatie gehad met een astrologe. Ik kon geen geloof hechten aan deze materie. Ik ben zelf astrologie, door zelfstudie, gaan studeren. Ik ben opticien en verkocht toen met veel interesse verrekijkers en telescopen. Ook had ik toen interesse in de sterrenhemel. Verder heb ik Latijn-Griekse middelbare studies gedaan, waardoor ik interesse kreeg in de Griekse mythologie. Momenteel schrijf ik een boek over “de evolutie van het menselijke bewustzijn”. Dit boek heeft als titel “God spreekt vanuit de hemel”. In deze verhandeling breng ik de Griekse mythologie, astrologie en astronomie in verband met elkaar. Ik probeer de wetenschap van de astrologie in haar waarde te herstellen en aan te duiden dat wij, kleine mensheid, een weg van bewustzijn bewandelen.

Is het je nog niet opgevallen dat de dierenriem, bestaande uit 13 tekens (ik bespreek de 13 tekens in mijn werk), dat de Weegschaal in het midden staat? Dat er links (van Ram tot Maagd)  er 4 dieren zijn en 2 mensen? De Weegschaal, in het midden, is zelf noch dier, noch mens. Dat er rechts (van Schorpioen tot Vissen) drie mensen zijn en drie dieren? Een evenwicht? Zou dit niet – ik spreek nu als astroloog – een teken zijn van een evolutie naar een harmonie tussen het dierlijk bewustzijn en menselijk bewustzijn? Weegschaal is noch mens, noch dier. Alleen de persoon die de weegschaal vast houdt in haar handen is een geblinddoekte mens.

In dit werk “God spreekt vanuit de hemel” begin ik ook met de stellingen dat:
1.       de zon nooit in een sterrenteken staat
2.       een sterrenbeeld niet wetenschappelijk is, maar gebaseerd op fantasie. De sterren van een sterrenbeeld staan trouwens niet op gelijke afstand
3.       er 13 sterrenbeelden zijn waardoor de ecliptica loopt, dus geen 12
4.    het lentepunt verandert als gevolg van de tolbeweging (precessie genoemd) van de aardbol.

Deze punten haal ik in mijn werk aan, niet om astrologie neer te schieten, maar om astrologen aan te zetten tot ernstig onderzoek. Ik wil het kind niet met het badwater weggooien. Het is niet omdat men plots een nieuwe ontdekking doet in de geneeskunde, astronomie, fysica … of welke exacte wetenschap ook, dat men moet de stelling poneren dat deze wetenschappen dan onzinnig zijn.

Ik heb, na jaren studie in de astrologie, tot de conclusie gekomen dat ik in astrologie geloof, maar niet in de toepassing zoals astrologen dit doen. Ik ben tot de conclusie gekomen dat astrologie, jammer genoeg, bestudeerd en gehanteerd wordt door mensen die vooral interesse hebben in hun persoonlijk leven, hoe die zal evolueren, welke lief ze zullen ontmoeten en wanneer, of ze rijk of arm zullen worden en andere vragen die hun persoonlijke belangen aangaan.

Astrologie is niet bedoeld om op die manier toegepast te worden. Moeten we de medische wetenschap veroordelen, omdat er enkelen zijn die deze wetenschap onwetenschappelijk toepassen? Ik denk van niet. Daarom moet men astrologie ook niet als een pseudowetenschap beschrijven, omdat er enkele astrologen zijn die deze kennis onwetenschappelijk toepassen.

Astrologie is de wetenschap van het denkvermogen. De sterrenhemel vertelt ons over de evolutie van het menselijk bewustzijn. Ze vertelt het verhaal hoe het menselijk denkvermogen evolueert van instinct naar intellect en verder naar intuïtie. Dit beschrijf ik in mijn verhandeling.

Tot slot wil ik het denkvermogen van de exacte wetenschapper, waartoe de astronoom behoort, eens op volgend denkbeeld wijzen: astrologie is een esoterische wetenschap en astronomie is een exoterische wetenschap. Beiden onderzoeken het onbekende, maar elk op hun eigen manier. De astronoom gebruikt concrete materiële middelen, de astroloog gebruikt abstracte geestelijke middelen. Maar beiden zijn op zoek naar hetzelfde. Naar wat? Dat weet ik niet. In ieder geval zoeken ze naar en in het onbekende met de bedoeling het onbekende bekend te maken.

Door het feit dat beiden een andere wetenschappelijke taal spreken, begrijpen ze elkaar niet. Het is precies alsof een Duitser en een Chinees met elkander willen communiceren. De ene probeert de andere te begrijpen. Het is moeilijk. Het is alsof de ene zelfs de andere taal probeert te spreken, maar wordt door zijn accent moeilijk begrepen en misschien uitgelachen.

De feiten die de astronoom aanhaalt om de onzin van astrologie te bewijzen (deze bewijzen die ik zopas aanhaalde) zijn exoterisch beschouwd heel juist. Esoterisch gezien zijn ze totaal naast de kwestie. Daar draait het niet om! We hebben het hier over esoterische wetenschap en niet over een exoterische wetenschap. Als je astrologie wil bespreken, denk dan esoterisch en spreek dan ook deze taal.

Ik hoop met dit schrijven, dat de zin op p 59 wordt geschrapt en dat je ieder mens vrij laat in zijn geloof in een of ander god, in astrologie, in sinterklaas of in de paasklokken … Laat ieder mens vrij in zijn onderzoek en vooral, overtuig niemand. We zijn allen zoekend, omdat we onwetend zijn. Laat ieder zijn weg bewandelen en haal niemand weg van zijn geloofspad. Laat ieder zijn pad zelf ervaren. Het is blijkbaar een feit dat, zolang de mens niet weet, hij zal praten. Alleen de alwetende beoefent de stilzwijgendheid. Spreken is zilver, zwijgen is goud.

Als je de vermelde zin op p 59 niet wil weglaten, misschien kun je deze zin dan vervangen door “de wetenschap van de astrologie, dat in feite de wetenschap is van de evolutie van het menselijk denkvermogen, wordt door de hedendaagse astrologen ernstig verkracht. Het wordt tijd dat astrologie op een juiste wijze wordt voorgesteld, zodat de handen van de astronoom en astroloog elkander vinden.”

Stefaan Werbrouck, Franslaan 13c/102 – 8620 Nieuwpoort

P.S. ik geef toe dat ook ik ooit heb gezondigd aan de toepassing van de astrologie

Bookmark and Share

Geen commentaren


Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu