googlef861baca2096afea.html UA-79846156-1

Over liefde en seksualiteit - 2 - Blog - Leukermet2.com

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Over liefde en seksualiteit - 2

Gepubliceerd door in dagboek ·
In vorig blog had ik het over liefde en seksualiteit. Ik wil hier verder op in gaan.

Allereerst wil ik vermelden dat ik het niet heb over egoïstische liefde die we vaak zien tussen partners. Ik heb het ook niet over seksualiteit als begeerte. Tussen partners zien we vaak liefde die voornamelijk bedoeld is om een leegte in zichzelf te vullen. Dit zien we vaak bij scheidingen. Dan wordt het duidelijk dat het niet om liefde ging, maar om zelfbehoud. Dan komt de kat op de koord: een gevecht, vaak om bezit en geld.

Ik heb  het over liefde in de vorm van mededogen. Hoe kunnen we met deze vorm van  liefde in contact komen? Welnu, kijk eens in de spiegel. Wat zie je? Je ziet een gezicht, een vorm. Doe dan je ogen dicht. Je ziet je gezicht niet meer. Stel dat er geen spiegels zouden bestaan, dan zou je niet weten hoe je eruit ziet. Je zou die buitenkant niet kennen. Je zou wel je innerlijke voelen. Als je geen hoofd zou hebben, dan zou je niet kunnen vertellen hoe je eruit ziet. Stel dat er niemand is. Je bent zonder ogen op een onbewoond eiland. Er is niets of niemand. Dan zou er een leegte overblijven. Een vormloze leegte. Dat is de eerste stap naar liefde.

Dat betekent dus dat, als je echte liefde of mededogen wil leren kennen, dan moet de persoon verdwijnen. De persoon moet verdwijnen. De vorm moet verdwijnen. We denken dat we de liefde kunnen leren kennen via de vorm en door de studie van de vorm. Dat gaat niet. Daarom mediteren we om in het vormloze te leren stappen.

Ons hoofd heeft ons twijfels. Ons hoofd stelt vragen over alles en nog wat. En als we dan een antwoord hebben gevonden, dan maakt ons hoofd nieuwe vragen. We willen altijd antwoord op onze twijfels en vragen. Maar dat gaat niet. Als we een antwoord krijgen, dan zijn we misschien voor een tijdje gesust, maar uiteindelijk komt er een nieuwe vraag. Dat is dus geen oplossing. Zoek dus geen antwoorden, maar leg al je twijfels opzij. Laat ze wegnemen. Dat kun je door meditatie.

Het is de mind die altijd vragen stelt. Dat is eigen aan de mind. Dat is filosofie: continu vragen stellen en antwoorden zoeken en weer nieuwe vragen stellen. Is er leven na de dood? Wie is de schepper van het heelal? Is er een begin en einde? Wat is de cel waaruit alles is ontstaan? … Dat is misschien wel allemaal boeiend, maar altijd zullen er nieuwe vragen en twijfels komen. Ik beweer niet dat het fout is om vragen te stellen. Ik zeg alleen dat vragen stellen altijd leidt tot antwoorden waarna opnieuw vragen komen. Ik zeg dat meditatie een methode is om even uit die  vicieuze cirkel te stappen.
 
Meditatie is dus het medicament om je mind om te buigen tot een no-mind. Het is een wetenschappelijke methode. Het is wetenschappelijk aangetoond hoe heilzaam meditatie is. Hoewel protestantse kerken of nog andere religieuze sektes gekant zijn tegen meditatie, toch heeft de wetenschap de heilzaamheid van meditatie bewezen. Het is het beste medicament tegen stress, hoge bloeddruk, disharmonie in het hormonaal stelsel … En het werkt bij iedereen en er zijn geen negatieve bijwerkingen. Meditatie werkt zowel bij een katholiek, een protestant, een boeddhist, een hindoe, een bakker, een loodgieter … Je moet wel dagelijks dit medicament innemen. En het mooie is: er zijn geen wetten en regels in meditatie, tenzij die ene: doe ze dagelijks.
 
Priesters moraliseren. Ze geven je schuldgevoelens. Ze zeggen doe dit en doe dat en hou op met kwaad worden, hou op met seks, hou op met dit of dat. Maar ze zeggen niet hoe je dat moet doen. Je word dan op een gegeven moment kwaad, maar je mag niet. Je doet dan zonde en je zal de hemel niet bereiken. Je gaat dan biechten of bidden tot God in de hoop hersteld te worden van je zonden. Je word dan later nog eens opnieuw kwaad en je begint te beseffen dat je er niet in slaagt om niet kwaad te worden. Je krijgt dan schuldgevoelens. Dan maar terug naar de biecht … Is dat een wetenschappelijke methode? Neen. Ik bied je een beter medicament aan, een wetenschappelijke. Dit is meditatie.

Door meditatie zal je een andere wereld ontdekken. Je zal een wereld ontdekken die deze dualistische wereld overstijgt. Dan ga je liefde ontdekken. Zoals ik eerder schreef in een ander blog: we zijn liefde, maar we zijn het vergeten. Alle mensen zijn in wezen goed, maar ze gedragen zich niet zo. Hoe komt dat? Dat komt omdat we slechts één wereld kennen. We leven in een wereld van dualiteit en zijn blind voor die andere wereld. Meditatie brengt je besef van een wereld die hierboven stijgt. Dit is de wereld van eenheid. Dit is wat ik met liefde bedoel: denken in termen van eenheid. Dan komen de tegendelen samen. Dan pas zal men beseffen wat liefde en seksualiteit is. Dan pas zal seksualiteit vanuit een liefde worden ervaren. Niet eerder. Dit is tantra. Het is het besef dat alles verbonden is. Niets is gescheiden. De vormen zijn wel gescheiden, maar niet datgene wat die vormen bezielt. Liefde verenigt en is wijsheid. Meditatie is de weg.

Meditatie zal je brengen tot de werkelijke betekenis van liefde. Deze is als volgt: Liefde is voor vele mensen, inderdaad voor de meerderheid, geen werkelijke liefde, doch een mengsel van het verlangen om te beminnen en het verlangen om bemind te worden plus te bereidheid om alles te doen om dit gevoelen te tonen en op te wekken en zich dientengevolge behaaglijker te voelen in het eigen innerlijke leven. Het is deze pseudo-liefde, die oorspronkelijk gebaseerd is op een theorie van liefde en dienstbetoon, die zovele menselijke verhoudingen kenmerkt, zoals bv die welke tussen echtgenoten, ouders en kinderen bestaan. Begoocheld door hun gevoel voor hen en weinig wetend van de liefde der ziel, die zelf vrij is en anderen ook vrij laat, dwalen zij rond in een dichte mist, vaak degenen die zij verlangen te dienen en meetrekkend om zo een beantwoordende genegenheid uit te lokken. Genegenheid is geen liefde. Het is die begeerte, die wij door een krachtige poging van het astrale lichaam tot uitdrukking brengen en deze activiteit beïnvloedt onze contacten. Het is niet de spontane begeerteloosheid van de ziel, die niets voor het afgescheiden zelf vraagt. Deze begoocheling door gevoel houdt alle mensen in de wereld gevangen en verbijstert hen, en legt hen verplichtingen op, die niet bestaan en begoocheling veroorzaken, die uiteindelijk verwijderd moet worden door instroming van ware en onzelfzuchtige liefde.

Liefde is geen sentiment en geen emotie, noch is het begeerte of een zelfzuchtige drijfveer tot juist handelen in het dagelijks bestaan. Liefde is het uitoefenen van een kracht die de werelden bestuurt en die leidt naar integratie, eenheid en alomvattendheid, die de Oorsprong zelf tot actie drijft. Liefde is een moeilijk ding om aan te kweken, zozeer is de zelfzucht eigen aan de menselijke natuur. Om liefde onder alle omstandigheden in praktijk te brengen is geen eenvoudige zaak, en uitdrukking eraan geven zal het uiterste vragen van wat u te geven hebt, en zal ook het uitroeien van uw zelfzuchtige persoonlijke werkzaamheden inhouden. Laat deze liefde de grondtoon zijn in alle verhoudingen.


Bookmark and Share

Geen commentaren


Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu