googlef861baca2096afea.html UA-79846156-1

Over het hiernamaals - Blog - Leukermet2.com

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Over het hiernamaals

Gepubliceerd door in dagboek ·
“Alles is energie. Dit is geen geloof. Dit is fysica” – dixit A. Einstein.
 
Laat me voortbouwen op deze stelling. Als alles energie is, dan is alles blijvend en eeuwig (wet van energie). Met andere woorden, dan is alles onvergankelijk.

De natuurwetten tonen aan dat alles cyclisch is. Bijgevolg is de cyclus energie versus concreet verschijnsel ook cyclisch. De fysica onderscheidt verscheidene stadia: vaste stof, vloeibaar, gasvormig, etherisch … enz … energie. De verscheidene stadia zijn mij onbekend.

Dit betekent dus dat bv water ijs kan worden, kan verdampen en ook omgekeerd. Dat betekent ook dat energie zich condenseert via verschillende stadia tot vaste stof en ook omgekeerd.
De mens is een vast stoffelijk verschijnsel met eveneens in zich vloeibare substantie, gasvormige substantie, etherische substantie … enz … energie. De mens is dus oorspronkelijk een energetisch wezen en dus onsterfelijk en onvergankelijk. Daarentegen is zijn gecondenseerd stoffelijk verschijnsel vergankelijk, omdat stof vergankelijk en niet eeuwig is. Als de stoffelijke mens sterft, dan gaat die over via verscheidene stadia tot zijn oorspronkelijke status: energie. En deze energie zal zich terug condenseren tot vaste stof via de verschillende stadia.

Dit is het voortbestaan van het leven en daarom zal leven nooit eindigen en heeft altijd bestaan, in welke vorm ook. Dit is voor ons beperkt denkend brein moeilijk te begrijpen. Maar de logica (voor zover logisch denken juist is) vertelt ons dat de mens als energetische substantie onsterfelijk is. Dit impliceert verder dat de dood in wezen een illusie is. De stof is vergankelijk. Energie daarentegen niet. Zolang wij met ons denken menen dat alles enkel en alleen stoffelijk is, dan denken wij in een illusie. Dan zien we maar een deel van een groter geheel. Wanneer wij daarentegen ons denken bevrijden van de illusie dat de concrete werkelijkheid de enige vorm van leven is, dan zullen wij begrijpen dat er een hiernamaals is.

Maar dan dienen we het begrip ‘hiernamaals’ juist te begrijpen. Het is niet zo iets vaags waar er een zekere St.-Pieter met zijn sleutel voor de deur staat die zal oordelen als je in de hemel mag of niet. Het hiernamaals is niets anders dan verderzetting van het leven. Het is de toekomst van het heden, zoals het heden de toekomst is van het verleden. Het hiernamaals wijst enkel op het voortbestaan van de tijd: verleden – heden – toekomst. Het is compleet onwetenschappelijk en dwaas om te geloven in een God die oordeelt over goed en kwaad. Het is wetenschappelijk als men God definieert als Eeuwige Energie dat het Leven zelf is. En die God openbaart zich aanvankelijk in helium, waterstof en andere stoffen.

God oordeelt niet. Wel bestaat er zo iets als ‘oorzaak en gevolg’, wat door sommigen ook ‘karma’ wordt genoemd. Ook dit begrip ‘karma’ dient juist begrepen te worden. Te vaak wordt karma gezien als een straf voor wat je hebt gedaan. Karma is niets anders dan de Wet van Oorzaak en Gevolg. Wat ik hier nu schrijf, wordt door uw brein opgenomen en dit zal zijn gevolgen hebben. Bij de ene zal mijn schrijven dwaas zijn, bij de andere die diep wil nadenken en enig vermogen heeft tot abstract denken, zal mijn schrijven een onderwerp zijn van interesse.

Tot slot nog dit: ik ben Stefaan Werbrouck. Ik ben een stoffelijk verschijnsel en zal niet eeuwig blijven leven. Eens dood, voor altijd dood. Maar die Stefaan Werbrouck is niet alleen stoffelijk. Hij is ook energie. Er is leven in hem dat hem doet bewegen en bestaan. Die energie is onvergankelijk en zal, wanneer het stoffelijk verschijnsel dood is, terug condenseren in een andere vorm. Dit is de Wet van het Voortbestaan van het Leven, ook incarnatie (= latijn voor ‘vleeswording’ genoemd). Deze energie zal ervaringen opgedaan hebben in een stoffelijk lichaam dat de naam Stefaan Werbrouck heeft gedragen. Deze energie zal zich opnieuw verstoffelijken in een totaal andere vorm en ook die vorm zal (hoogst waarschijnlijk) een andere naam dragen en zal er anders uitzien. Maar Stefaan Werbrouck als stoffelijk verschijnsel keert niet meer terug. Eens weg, altijd weg. We zijn allemaal slechts een stoffelijk verschijnsel, tijdelijk, vergankelijk, sterfelijk. Maar we zijn dus ook meer dan dat!

Dit geldt niet enkel voor mij, maar ook voor jou, beste lezer. Eens je dood bent, dan ben je er niet meer. Wel zal jij als energetisch wezen, die ervaringen hebt opgedaan in dit leven, terug tot stof wederkeren. Dat is geen geloof. Dat is fysica.

Er zijn mensen die geloven dat je ook terugkeert als persoonlijk stoffelijk wezen en dat je een vorig leven kan herinneren. Ik heb daar geen ervaring mee. Ik geloof dat dus niet, omdat ik enkel geloof in mijn eigen ervaringen. En alles wat ik heb geschreven is gebaseerd op eigen ervaring vergezeld met een logisch denken. Daarom sta ik open voor steeds nieuwe ervaringen. Daarom kaats ik ‘het reïncarneren of wederkeren van mezelf’ niet af met de woorden ‘onzin’. Als ik dit zou doen, dan is dit een teken van hoogmoed. Het zou een teken zijn dat ik ‘het allemaal’ weet. Er zijn mensen die grofweg zeggen: ik geloof het niet. Maar ze doen niet eens de moeite om te onderzoeken. Ze blijven steken met hun beperkt denkvermogen in de illusie van de stoffelijke werkelijkheid. Daarom oordelen zij over goed en kwaad, juist en fout … ze blijven steken in de illusie van de dualiteit. Het zijn zij die veroordelen, alsof ze God zelf zijn. Het zijn vaak onwetenden die zich krampachtig vasthouden aan verouderde denkpatronen. Zalig zij die niet weten, ook zij zullen het koninkrijk (de wereld boven de dualiteit) zien. En dit gebeurt dank zij het voortbestaan van het leven, ook evolutie-doorheen-vele-stoffelijke-levens genoemd.

Bookmark and Share

Geen commentaren


Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu