googlef861baca2096afea.html UA-79846156-1

Duivel, wees op je hoede! - Blog - Leukermet2.com

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Duivel, wees op je hoede!

Gepubliceerd door in dagboek ·
Ik denk dat God niet bestaat. Er zijn wel krachten die boven ons hoofd regeren. Dat lijkt mij heel logisch. Er zijn nog heel veel onbekende dingen en krachten. Helaas kennen we die krachten niet, om­dat we ze niet zien. “Ziende blind” zijn we. Onze zintuigen zijn blijkbaar niet geschikt om deze krachten te zien. We kunnen ze wel ervaren. We moeten ze ervaren willen we ze leren kennen. Het kan niet anders. En dat is juist onze grote ellende: we zien ze niet, we horen ze niet, we smaken ze niet, we ruiken ze niet, we voelen ze niet. We moeten wel die krachten ondergaan. Dit is het enige. Dit onder­gaan noem ik ervaring.

Stel dat er verkeersregels zijn, maar je kent ze niet. Je rijdt met je wagen door het drukke verkeer. Je weet niet dat je bij rood moet stoppen. Je kent geen enkele verkeersregel. Je neemt de wagen en je gaat erop uit. Je ziet een rood licht aan een kruispunt, maar je weet niet wat dit betekent. Je rijdt door en uiteraard is er veel kans dat je botst met een andere wagen. Of misschien botst je wel niet. Dit kan als er geen andere wagen afkomt. Toch ervaar je dat je vaak botst als je door rood rijdt en dat anderen stoppen als het voor jou groen is. Je besluit dan dat het beter is te stoppen als het rood is, omdat je al verschillende malen hebt ervaren dat je een ongeluk hebt als je niet stopt bij rood en dat er veel kans is dat er niets gebeurt als je door groen rijdt (soms is het wel mogelijk dat er iemand anders is die deze regel ook niet kent en dus door het rood rijdt). Maar goed, je hebt de ervaring opgedaan dat het veiliger is te stoppen als het rood is en dat het veiliger is om door te rijden als het groen is. De ervaring leer je de verkeersregel kennen: stop als het rood is.
 
Dat is ook zo in het verkeer van het leven. Het is druk. Er zijn regels maar je kent ze niet. Je botst dan. Na vele botsingen besef je een van de vele wetten van het leven.

Er zijn er die zeggen dat je door meditatie de wetten van het leven (zo noem ik die krachten) leert kennen. Dat denk ik niet, maar ik laat het wel open. Je gaat door meditatie wel vlugger bewust worden van een of andere regel. Je zal sneller uit je ervaring leren. Je zal geen 10 keer dezelfde regel overtreden. Je zal dus geen 10 keer door rood licht rijden. Je leeft bewuster. Maar hoe dan ook, de ervaring moet je door. Wie mediteert leert sneller. Hij leert zijn lessen vlugger. Maar mediteren zonder de concrete ervaringen op deze we­reld heeft geen zin. Het is dan alsof je in een slotklooster of op een mystieke berg zit.

Onze enige manier om die krachten te leren kennen is de ervaring. Meditatie helpt ons om sneller te leren uit onze fouten. Fouten die we maken zijn misstappen vanuit een onwetendheid. Je kunt het geen fouten noemen. Je kunt maar iets fout noemen als je bewust een fout maakt. Je kent de regel, maar je veegt er je voeten aan. Dat is een fout. Dat is zonde. Zonde is bewust een misstap doen tegen die krachten die boven je hoofd regeren. Je weet dat je moet stoppen als het rood is, maar je veegt er je voeten aan. Hopelijk komt er geen andere auto en rijd je door rood zonder ongeluk. Dit kan. Je hebt geluk gehad. Zo zijn er mensen waarvan men zegt dat ze voor het geluk geboren zijn.

Hoe komt dit? Hoe komt het dat er mensen zijn die voor het geluk geboren zijn? Dit is een complexe zaak om uiteen te zetten. Ik zou moeten uitweiden over een van de universele wetten. Dit zou dit artikel te lang maken. Daarom zal ik het doen in een van mijn volgende teksten. Neem dus nu voorlopig aan dat er mensen zijn die voor het geluk zijn geboren en dat er mensen zijn die altijd maar tegen de lamp lopen. Het heeft te maken met de Wet van Oorzaak en Gevolg, met meditatie en tegelijk ook met reïncarnatie. Als je dit schrijven goed hebt begrepen en er verder diep over nadenkt, zal je zelf wel het antwoord vinden.

Dus er is geen liefdevolle en brave God die toeziet en ons beschermt. Zo er een goede God zou zijn, dan zou er geen miserie zijn. Hij zou ons zintuigen geven om ons de regels te leren kennen. Hij zou ons een 6de zintuig hebben gegeven die ons die universele wetten doet kennen. We hebben helaas geen 6de zintuig. Misschien zijn er wel mensen die een 6de zintuig hebben, maar dat zijn dan zielen die al veel levens hebben doorgemaakt en op die manier al veel kennis hebben over deze onbekende krachten of wetten. Ik merk hier terstond op dat als iemand helderziend is of welke andere paranormale gave ook heeft, dat dit een bewijs is van het feit dat hij een 6de zintuig heeft. Destijds heeft VTM daar serieus een fout begaan.

Laat ik vanaf nu deze regels, wetten, krachten of wat dan ook “universele wetten” noemen. Het zijn universele wetten die ons regeren. Dit zijn de krachten die we niet kennen. Het zijn deze universele wetten die we niet kennen. We hebben onze eigen regels op aarde, maar die zijn niet altijd dezelfde als de universele wetten. De ervaring leert ons om onze eigen aardse regels aan te passen aan de universele wetten. Laat me daarom vanaf nu dit onderscheid maken: regels zijn aards, wetten zijn universeel. Wetten zijn onveranderlijk. Regels veranderen met als doel orde te scheppen in onze maat­schappij. Maar tegelijk komen deze aardse regels in overeenstemming met de Universele Wetten. Neem als voorbeeld dit: de Universele Wet zegt dat er één mensheid is. Vroeger leefde elke staat op zichzelf. Het rassenonderscheid was heel hoog. Nu zien we dat de aardse regels geleidelijk aangepast worden en is rassendiscriminatie uit den boze (of toch grotendeels). Het is zelfs strafbaar geworden. Discriminatie was vroe­ger mogelijk. Nu is dit verboden. Er is inderdaad nog veel werk aan de winkel om deze wet juist toege­past te krijgen. Maar de ervaring zal het ons wel leren.
 
We spreken van het mens’dom’, omdat de mens inderdaad dom is. Hij kent de universele wetten niet en moet ze door ervaring leren. We zijn kleine kinderen die vallen en opstaan. En zo heeft iedereen zijn ervaringen en denkt iedereen dat hij het beter weet dan zijn medemens. Neen, een mens is dom, aardsdom. (Ik schrijf het met een ‘d’ om de domheid van de aardse mens te benadrukken).

Oordeel daarom niet als iemand een fout maakt. Wie zegt dat hij fout is? Laat hem de ervaring, des­noods verschillende keren, maken. Er zijn levens genoeg. Dat geloof ik dan wel: we ervaren gedurende verschillende levens deze onbekende universele wetten. Dit is reïncarnatie. We reïncarneren. Maar ook dat weten we niet. Enfin, de meesten onder ons weten het niet. Het moet nog door hen ervaren worden. Door verschillende malen te sterven en geboren te worden gaan we op een zeker moment begrijpen dat er leven is na de dood en dat er dood is na het leven. We gaan begrijpen dat het leven nooit ophoudt te bestaan. Je leven neemt enkel een rustpauze, wat we dan dood noemen. Maar na de dood komt er een nieuw leven.  Hoe weet ik dat? Dat is zo omdat ik het heb ervaren. Bewijzen kan ik niet. Ik kan toch ook niet bewijzen dat men bij rood moet stoppen? Ik kan enkel er iemand op wijzen en als de andere het niet gelooft, dan zal hij het moeten ervaren. Wie niet horen wil, moet voelen. Dat is ook zo met leven en dood. Als je niet gelooft dat er leven is na de dood en dood na het leven, dan zal je dat moeten ervaren … verschillende malen. Tot je op een gegeven moment begint te beseffen dat er inderdaad reïncarnatie is. Maar je kunt het de andere niet bewijzen. Dus ga je verder in jouw eigen geloof. Het heeft zeker ook geen zin om vanaf nu te geloven dat reïncarnatie bestaat. Geloof nooit iets omdat het wordt gezegd. Geloof vooral wat je zelf hebt ervaren.  Het is onzin om dingen zo maar aan te nemen. Het is maar waardevol als je het weet vanuit ervaring. Vele mensen nemen het bestaan van een goede God aan omdat ze zich dan veilig en beschermd voelen.

Om terug te keren naar mijn idee: God bestaat niet. Dat is mijn ervaring. Enfin, het is te zien wat je met God bedoeld. Wat betekent God voor jou? Je zou wel het geheel van de universele wetten of de bo­venaardse krachten die ons regeren, ‘God’ kunnen noemen. Dan bestaat God weer wel. Maar dan is God niet Iemand, die ergens in de hemel zit toe te kijken. God is dan het totaal van deze krachten die we niet zien en die we enkel kunnen begrijpen na vele ervaringen en waardoor er een 6de zintuig ontstaat. Dit 6de zintuig wordt ook intuïtie genoemd. “Ik heb het gevoel en weet zeker dat …” is een uitdrukking die wijst op het bestaan van een 6de zintuig. We moeten dit zintuig ontwikkelen, want dit is het enige zintuig dat ons God (de universele wil of te totaliteit van de universele wetten) zal doen begrijpen. In de esoterische wetenschap wordt dit zintuig het Antahkarana genoemd. Dit is als het ware een kanaal dat ons brein verbindt met die Universele Wetten of de Universele Wil.

Maar wat is dan die universele wil? Wel, dat is die God die we niet kennen. Naar het schijnt is God een Goede Wil. God is goed, zegt men. Is dat zo? Ik denk het wel. Ik denk (of is het een hoop) dat uiteindelijk de Universele Wil of God, goed is. Maar ook dat kun je maar weten na vele ervaringen. Als je een paar keer door rood licht bent gereden en vaak in een verkeersongeluk betrokken bent geweest, dan zal je mettertijd ervaren dat God goed is. Hij heeft groen en rood voorgeschreven om ons te beschermen in de drukte van het leven. Maar ja, als we dom zijn en die voorschriften niet kennen, dan is dat toch Gods schuld niet? Maar waarom heeft hij er dan niet voor gezorgd dat wij een 6de zintuig hadden zodat we zouden weten wat rood en groen betekent? Het zou toch veel sneller gaan?

Dat komt omdat er een ‘Duivel’ is. Die ‘Duivel’ heeft ervoor gezorgd dat we ons 6de zintuig zijn verloren. En omdat we deze zijn verloren, kennen we God, de Universele Wil-ten-Goede, niet.

Waar komt die Duivel vandaan? De Duivel is hetzelfde als onze onwetendheid. Deze onwetendheid bepaalt ons denken, ons handelen, ons leven. Duivel en Onwetend­heid zijn synoniem, net zoals God en Alwetendheid synoniem zijn. Als men zegt: luister niet naar de Duivel, dan zegt men eigenlijk: luister niet naar Onwetendheid. Dit is uiteraard een domme uitdruk­king. Hoe kun je niet luisteren naar Onwetendheid als je onwetend en dom bent? Als je zegt: ik luister naar mezelf, dan zeg je ook: ik luister naar onwetendheid. Dus, je luistert naar de Duivel. Door ervaring word je wijzer en verdwijnt de Duivel vanzelf. Je bewustzijn verruimt. Je ‘ziet’ meer. Onwetendheid verandert naar wetendheid . De hel van onwetendheid verandert in een hemel van wetendheid. Dit heeft God dan wel goed gezien: de les van de erva­ring. Mens, ervaar dus en wordt aldus wijs. Dat heeft Socrates toch ook gezegd? De beste leerschool is de ervaring. Ervaring brengt wijsheid. Theorie en onderricht brengt kennis die in zijn juistheid of onjuistheid nog moet ervaren worden. Theoretici zijn daarom aardsdomme mensen. Mensen die zwij­gen zijn wijze mensen, want ze weten dat de waarheid niet kan gezegd worden. Ze kan enkel begrepen en gekend worden via de weg van de ervaring.

Het is wel niet leuk te moeten beseffen dat die beschermende God niet bestaat, vooral als je altijd hebt vast gehouden aan dit geloof. Daarom is het zo moeilijk om mensen die in God geloven, wijs te maken (inderdaad: wijs maken) dat die brave God niet bestaat. Als ze dat zouden aannemen, dan valt gans hun geloofssysteem in duigen. Ze voelen zich dan bedrogen, zwak, alleen en achtergelaten door God. Ze zeggen dan: Mijn God, mijn God, waarom heb je me verlaten?” Ken je die woorden? Die grote idealist uit Nazareth dacht ook dat hij de wereld kon redden. Zie wat er is gebeurd! Ze hebben Hem aan het kruis genageld. Dat deden ze zo in die tijd. Onze aarde is er sindsdien niet beter op geworden. Ze is nog meer een hel geworden. Ik ben ervan overtuigd dat Jezus van Nazareth een serieuze les heeft geleerd. Hij heeft ons inderdaad een voorbeeld gegeven van hoe het zou moeten zijn. Hij heeft ons het ideaal van liefde getoond. Hoe vaak zien we niet hoe idealisten door onwetenden de kop worden ingeslagen. Het is maar als je dood bent dat je dan heilig wordt verklaard. Zo zit de wereld blijkbaar in elkaar. Er werden vele idealisten vermoord. Velen werden gemarteld. Dat komt omdat de onwetendheid nog welig tiert.

De Duivel of Onwetendheid wrijft nu lekker in zijn handen. “Haha”, zegt hij “ik heb die mensen lekker aardsdom kunnen houden.” De Duivel hoopt nu alleen nog dat we niet wijzer worden. Daarom is hij zo tegen meditatie, want meditatie maakt ons wijzer. Begrijp je nu waarom sommige religieuze kerken zeggen dat meditatie uit den boze is? Men zou er wijzer kunnen van worden. Kerken zijn toch altijd tegen evolutie van de wetenschap geweest? Het enige wat de Duivel wil is dat we naar Hem luisteren. Hij wil dat we naar onze onwetendheid luisteren en zo dom blijven. Maar alles komt ooit aan het licht. Maar, Duivel, wees op je hoede, het licht zal zegevieren!

Wat ik vooral wil zeggen is dit: mens, besef hoe aardsdom je bent en dat je zeker niet alle wijsheid in pacht hebt. Laten we vooral niet denken dat we het beter weten. Laten we, om te beginnen bewust worden van onze Onwetendheid, ons duivels ka­rakter. Oordeel daarom niet, want we weten het niet. Zwijgen, mediteren en ervaren, dat is de boodschap. Laat ons niet denken dat we het allemaal beter weten. Laat ons vooral inzien dat we aardsdom zijn, maar wel op de weg naar wijsheid. We vertoeven in de hal van onwetendheid, de hal van de Duivel, de hel en voor ons ligt de Hal van Wijsheid, de hal van God, de hemel, weliswaar nog ver van ons.

Ik wil hier niet zeggen dat we moeten zwijgen. Blijf ervaren en mediteren. Dat is de enige wijsheid die we nu kunnen toepassen. Laten we de moed hebben om te zeggen wat we denken, zoals ik hier nu doe, maar bevrijd van de hoogmoedige gedachte dat we de wijsheid of waarheid in pacht hebben. Bescheidenheid is een ware kunst.

Ik besluit met deze boodschap: Duivel (dat is ieder van ons), wees op je hoede, het licht zal zegevieren. Mediteer, ervaar en denk na!


 

Bookmark and Share

Geen commentaren


Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu