googlef861baca2096afea.html UA-79846156-1

De Big Bang, een ejaculatie van God - Blog - Leukermet2.com

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

De Big Bang, een ejaculatie van God

Gepubliceerd door in dagboek ·
Wanneer we het scheppingsverhaal lezen, dan lezen we dat God de 7de dag rustte. Wat deed Hij ervoor? Hij schiep het heelal.
 
Het heelal is dus een schepping van God.

Laat me eerst God definiëren. God omschrijf ik als de Oorspronkelijke Energie, de Bron van alles wat is. God is dus het “Niets” waaruit alles is ontstaan. Uit dit Niets is het Licht ontstaan. Omdat er Licht was ontstaan, ontstond tegelijk de duisternis. Er kan immers geen sprake zijn van licht als er geen duisternis is. Er is geen warmte, als er ook geen kou is. Er kan nooit een voorzijde bestaan, als er geen achterzijde is. Is er een kop, dan is er ook een munt. Wat een voorzijde heeft, heeft een achterzijde. Dat geeft waarde aan het geheel. Dit is de dualiteit, die overal in deze wereld, zoals we ze kennen, aanwezig is.

De Bron of Oorspronkelijke Energie, ook wel God of het Niets genoemd, wordt in de Griekse filosofie Chronos genoemd. Chronos betekent TIJD. De Tijd op zich heeft geen tegendeel, geen voorzijde noch achterzijde. Het is abstract.
 
God of Chronos openbaarde zich via Zijn schepping. Dit is de totale kosmos die we kennen en die we proberen te doorgronden met onze ruimtetuigen. Het is het universum met alle planeten, ons zonnestelsel, het melkwegstelsel en met alle gekende en ongekende sterrenstelsels … dat alles is een schepping uit die Bron van Energie, God, Chronos. Het wordt mannelijke energie genoemd. God wordt daarom vaak voorgesteld als een man met een baard.
 
Wanneer we nu naar de mens kijken, en dan meer bepaald naar de man, dan leeft er in hem ook een drang om te scheppen. Hij bouwt een seksuele spanning op (seksualiteit is in wezen een scheppende activiteit) en dan moet het eruit. Hij wil ejaculeren. Hij stort het zaad uit en is ontladen. Dat betekent dat vóór de Big Bang er een toenemende spanning was. Astrofysici nemen aan dat in het begin er een Big Bang was. Zij zijn nu op zoek naar het moment vlak vóór de Big Bang was. Welnu,  hier is het antwoord: een toename van spanning. Van waar komt deze toename van spanning? Dat zien we ook bij de man. Er neemt een spanning toe om te ontladen. Hoe komt dat? Omdat er in hem de wil is om te scheppen. Dus kan men zeggen dat vóór de Big Bang er de Wil was om te scheppen. Die Wil is dus Creativiteit. God is dus de Wil-tot-scheppen. God = Creativiteit.

Waarom deze creativiteit? Wat is de drijfveer van deze creativiteit? Dat is liefde. Het is de liefde die man en vrouw samenbrengt en het diezelfde liefde die streeft naar eenheid om te scheppen. God is dus Eenheid en Liefde. De Wil = Liefde. Daarom zegt men dat God Liefde is. God is liefdevolle energie (geen man met een baard die oordeelt over goed en kwaad hé!). God is de Wil-ten-Goede.

Het Niets is het mannelijk principe (yang-principe genoemd) en er heerste een enorme spanning die moest ontladen worden. Deze ontlading was de Big Bang! Deze Big Bang was een enorme ontlading doordat er een enorme innerlijke energetische spanning was in Chronos, het Niets, God, de Tijd. De Big Bang is een ejaculatie als gevolg van die spanning. Alle kosmische stelsels kunnen we aldus zien als spermatozoïden, uitgestort door die Krachtige Bron, het Niets. Dit is de betekenis van de Big Bang.

Uit het Niets is het iets ontstaan. Uit het mannelijke principe is het vrouwelijk principe ontstaan. Uit yang is yin ontstaan. Uit het vormloze is de vorm ontstaan. Dit kunnen we lezen in alle eeuwenoude geschriften. De wereld met zijn duizend en één vormen is een ejaculatie van het Niets, Tijd, Chronos of God genoemd.

Aldus is de Big Bang een ejaculatie van God.
 
Waarom deed Hij dat op een zaterdag? Dit is symboliek. De spanning die hij opbouwde duurde symbolisch 5 dagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. De 6de dag, zaterdag, is de dag van ejaculatie. En iedereen weet dat, als de man heeft geëjaculeerd, dat hij in slaap valt, of toch nood heeft aan rust. Hij moet als het ware weer op adem komen. Dat deed God ook. Hij rustte op zondag.

Zaterdag is de dag van Saturnus. Wat is Saturnus? Saturnus is de god van de landbouw. Landbouw is vruchtbaarheid. Daarom is de betekenis van de landbouw ook vruchtbaarheid. Zaterdag is dus de dag van de vruchtbaarheid. Het zaad is geschoten. De kosmische stelsels zijn in de tijdruimte geschoten. .
 
Toen God aldus ejaculeerde en Hij merkte dat zijn zaad een oneindig aantal spermatozoïden (kosmische stelsels) bevat die door elkaar heen wriemelen. Hij merkt hoe ze tegen elkaar opgaan, aangetrokken en afgestoten en vaak met elkaar in strijd gaan. God kan alleen maar aanschouwen. Hij kan niets meer doen. Zijn spermatozoïden moeten het nu maar zelf oplossen en zelf naar een orde en structuur streven, en vooral proberen overeen te komen. Soms zien we botsingen tussen kosmische stelsels. Het is een wetenschappelijk feit dat het Andromedastelsel het Melkwegstelsel nadert. Er komt een tijd dat ze met elkaar in botsing zullen komen. Wat dit zal betekenen weten we niet. We wachten af. Zo ook zien we botsingen tussen mensen, landen, naties …

Nemen we een vader en een moeder. Ze WIL-len kinderen.  Op een gegeven moment kunnen ze niet anders dan hun kinderen loslaten en hun kinderen moeten dan zelf hun plan trekken in het leven. Sommige kinderen richten zich naar hun ouders, wanneer ze hulp nodig hebben, en die hulp krijgen ze vaak. Zo ook doen sommigen onder ons. Ze gaan bidden om zich te richten naar God en soms helpt God wel, want gedachten zijn krachten. Maar uiteindelijk moeten ze sowieso toch hun plan trekken. God is niet verantwoordelijk voor Zijn geëjaculeerde spermatozoïden. Of toch? Kinderen (wij mensen dus) moeten uiteindelijk zelf meerdere malen ervaren tot we het snappen en het beter doen. Ervaring is de beste leerschool. Dit schreef ik in vorig blogartikel.
 
Elk kosmisch stelsel, elke planeet, elk sterrenstelsel is onderhevig aan kosmische wetten. Zo ook is elke natie, ieder mens, elk werelddeel onderhevig aan universele wetten.

Wat wil ik hier met deze redenering zeggen? Ik wil ten eerste duidelijk maken dat de oorsprong van alles een Kolossale Bron van Spanningsenergie is, het Niets. Sommigen noemen dit God.

Ten tweede wil ik duidelijk maken dat de mens aangetrokken wordt door seksualiteit, omdat hij, zijnde een kind van God, bijgevolg ook Diens genen bevat. Zijn we niet geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis? Deze genen bouwen een seksuele spanning op om dit vervolgens te ontladen. Seks is dus een goddelijke eigenschap. Seksuele onthouding is ongoddelijk. Het celibatair leven is een ongoddelijk leven. De wil om te scheppen is er niet. Dit kan verschillende redenen hebben.

Ten derde: alles is een dualiteit. Er is geen voorkant zonder achterkant en hoe groter de voorkant, hoe groter de achterkant. De dualiteit zit in ons. Zien we een zeer braaf mens, dan zit in diezelfde mens een even stoute mens. Zoals Mr. Vermassen ooit zei: “in elk mens zit een potentiële moordenaar”.

Ten vierde: uit het Niets is het iets (de totale kosmos) ontstaan. In de bijbel staat dat de vrouw uit de rib van de man is geboren. Dit betekent: uit yang (God, licht) is yin (de vorm, duisternis) ontstaan. Het mannelijke staat voor het idee, het vrouwelijke voor de vorm. Daarom ook dat de vrouw haar aandacht schenkt aan haar uiterlijke verschijning. Dit pleziert de man. Hij merkt dan hoe schoon zijn schepping is. Dat doet hem deugd. Ook God houdt ervan dat zijn schepping harmonisch is. Daarom zegt men dat God het goede wil. God is goed, zo wordt gezegd. Wij zijn de kinderen van God. Het is dus goed dat wij ons gedragen naar zijn Wil, dat een Wil-ten-Goede is.

Ten vijfde: alles wat hier op deze concrete wereld gebeurt, is een weerspiegeling van wat boven ons hoofd gebeurt. Zo is de eeuwenoude uitspraak “zo boven, zo beneden” een feit. Hoe de kosmos met zijn sterrenstelsels evolueert, zien we terug in de evolutie van het menselijk denkvermogen. Dit heb ik duidelijk gemaakt in mijn werk “God spreekt vanuit de hemel”.

Ten zesde: het verklaart tevens waarom de vrouw eeuwenlang werd onderdrukt (en helaas in sommige niet geëvolueerde denkvermogens nog altijd). Ze begrijpen de symboliek niet van de vrouw die uit de rib van de man is ontstaan. De vrouw is de duisternis. De man is het licht. De ene is de voorkant, de andere is de achterkant. Beide kanten zijn nodig om het geheel te vormen, net zoals berg op en berg af het landschap maken. Een kop zonder munt is waardeloos. Licht en duisternis, het vormloze en de vorm, plus en min … noem maar op, deze dualiteit maakt de eenheid. In vele religiën zien we hoe de vrouw lange tijd verkeerdelijk werd begrepen. Men heeft het vrouwelijk principe niet goed begrepen. Het ging over een vrouwelijke principe, niet over de vrouw als menselijke persoonlijkheid. Dit hebben vele religiën niet begrepen. De vrouw werd gezien als minderwaardig. Nu nog zijn er vrouwen die het moeilijk hebben als men zegt: de man is het licht, de vrouw is de duisternis. Deze uitspraak dient men symbolisch te begrijpen. Beide kanten zijn nodig om het geheel te vormen en zijn dus evenveel waard. Toch zijn er mannen en vrouwen die de uitspraak ‘de man is licht en de vrouw is duisternis’ zeer persoonlijk zien en blijkbaar niet in staat zijn om de symboliek te begrijpen. Ook zijn er nu  mannen die hun vrouw als mindere zien en haar vernederen. Ook omgekeerd komt dit voor. Er zijn vrouwen die hun man vernederen. Dat zijn dan mannelijke vrouwen. En er zijn veel van dat soort mannelijke vrouwen sinds de emancipatie is ontstaan. Vele vrouwen willen tegenwoordig hun mannetje staan, omdat ze denken dat ze dat moeten in deze maatschappij. Ze zijn de waarde van hun vrouwelijkheid compleet vergeten. Ze zijn vergeten dat de vrouwelijke kwaliteiten evenveel waard zijn dan de mannelijke kwaliteiten. Daarom dat ze denken dat ze hun mannetje moeten staan. Laat de vrouw, vrouw zijn en laat de man, man zijn. Laat de vrouw de man in zijn waarde begrijpen en laat de man de vrouw in haar waarde begrijpen. Dan pas zal liefde worden begrepen en zal de Liefdevolle Wil (God) zegevieren. Scheiding zal pas dan in alle woordenboeken worden geschrapt.

Ten zevende: de Big Bang was een ontlading van een Onbekende Energie, Tijd, Chronos, God … noem het zoals je wil. De talrijke spermatozoïden zoeken naar harmonie en dit onder Zijn alziend oog. Vandaar: “God ziet mij, hier vloekt men niet”

Ik had bijna mijn artikel een andere titel gegeven. Deze was oorspronkelijk: “God heeft gemasturbeerd”. Hij masturbeerde gedurende 5 dagen, ejaculeerde op zaterdag en rustte uit op zondag. Hij masturbeerde zichzelf (want Hij was alleen) en spoot zijn zaad in de vormloze ruimte. Ik denk dat ik vele vrome en goedgelovige mensen zou gechoqueerd hebben als ik dit zou hebben geschreven. Dus ik heb dit niet geschreven, enkel gezegd dat ik eraan dacht om dit te schrijven. (Met deze heb ik het toch geschreven 😊). Godverdomme toch!
 
 

Bookmark and Share

2 Opmerkingen
D.N.
2018-10-30 11:18:01
Ongelooflijk, Stefaan. Ik heb dit dus zonet 2 maal gelezen. Juist wakker op mijn nuchter maag, dan een koffie gedronken en nogmaals gelezen. Supppppppppppppper... soms niet makkelijk en daarom moet men sommige opsommingen meerdere malen lezen. Er zit veel waarheid in en ook veel humor. Ik ga het zeker nog meerdere keren lezen en ook afdrukken, denk ik. Dat leest gemakkelijker.

Nu blijven vele dingen hangen waar ik over nadenk. Ik ben iemand die na een gesprek, film, iets gelezen of meegemaakt te hebben, lang kan nadenken voor ik er verder over concludeer en spreek. Inderdaad, het is zo, LAAT DE VROUW, VROUW ZIJN, en wel in al haar aspecten. Ik heb mijn moeder nooit minder gerespecteerd als vrouw omdat ze bv niet uit huis ging werken, of niet met de auto reed of... Een vrouw is en zou een vrouw moeten zijn met hetzelfde respect als een man. Ze moet haar niet bewijzen om meer respect te krijgen. Neen, ze verdient dat in alles wat ze doet, vind ik. Soms op een andere manier als de man maar daarom zeker niet slechter. En toch zijn er nog steeds veel mannen die vinden dat de vrouw minder is dan de man en dat zij hem moet gehoorzamen enz...Wat zou de man zijn zonder de vrouw? We zeggen allemaal wel "och dat hebben we niet nodig" enz......MAAR ........ toch zijn wij fier dat we naast een vrouw kunnen staan, lopen en die voor ons de kwaliteiten heeft die we waarderen en respecteren.

Proficiat ik ga uw tekst onthouden en verder vertellen

Groetjes aan jullie 2
Leukermet2
2018-10-30 11:28:51
Dan je wel, D. Zoals je merkt heb ik je mail hier op de blog gezet. Ik weet dat velen niet graag reageren via de blog omwille de omslachtigheid (het controlewoord). Maar dit controlewoord moet ik toepassen om misbruik te voorkomen.


Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu