googlef861baca2096afea.html UA-79846156-1

De oudste ster ontdekt - Blog - Leukermet2.com

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

De oudste ster ontdekt

Gepubliceerd door in dagboek ·
Vooraleer ik hier verder op inga, wil ik eerst even een verhaal vertellen over Galileo Galilei.

We weten dat Galileo Galilei het geocentrisme verdedigde (d.i. de theorie dat de aarde op zichzelf draait en rond de zon). In de 17de eeuw dacht men dat de aarde centraal stond en dat de zon rond de aarde draaide (d.i. de theorie van het heliocentrisme). De nieuwe theorie van Galilei stond de Kerk niet aan, want God had de schepping anders voorzien. In 1613 maakte Galilei een groot­scheepse campagne van zijn theorie met als doel de Kerk over te halen tot het Copernicaanse stand­punt.

Maar gelukkig was Galilei bevriend met paus Urbanus. Zijn voorganger, paus Paulus V, had Galilei veroordeeld voor zijn mening dat de aarde niet stil staat in het middelpunt van het heelal. Galilei mocht zijn mening niet verspreiden. Urbanus VIII daarentegen liet dit toe zolang Galilei maar niet deed alsof zijn theorie een volstrekte zekerheid was. Als Galilei zich in zijn studiewerk maar duidelijk maakte dat de twee tegenstelde standpunten – de aarde draait en de aarde staat stil – moesten uiteen gezet worden en dat beide theorieën zowel positieve als negatieve kanten had. Toen in 1609 de verrekijker werd uitgevonden, maakt Galilei hiervan gebruik om de sterrenhemel te bekijken en om zo werkelijk te kunnen aantonen dat de aarde wel beweegt en niet centraal in het heelal stil staat. Een commissie van deskundige geachte geestelijken oordeelde dat Galilei zich niet aan de afspraak had gehouden en er werd een proces tegen hem gevoerd (1633). De Inquisitie dwong hem zijn overtuiging te herroepen. Die opvatting was al meer dan een halve eeuw eerder verdedigd door Nicolaus Copernicus. Deze was ervan overtuigd dat de aarde twee bewegingen had (nu weten we dat onze aarde 3 bewegingen heeft).

p.s. De Inquisitie komt van het Latijn 'inquisitio' = onderzoek. De Inquisitio haereticae pravitatis (onderzoek van het verderf van ketterij) was een rechtbank van de Katholieke Kerk. Zij had de taak om ketters op te zoeken en te straffen.

In zijn werk “De Dialoog” laat Galileo drie fictieve personen vertellen. De ene persoon Sagredo is een eerbetoon aan een gestorven vriend. Salviati is de woordvoerder, die we mogen voorstellen als de vertegenwoordi­ging van Galilei zelf. Simplicio (de simpele) is de persoon die de Aristotelische filosofie (het geocentrisme) verdedigt. Sim­plicius betekent ‘simpelaar’. Het is duidelijk dat zijn Dialoog niet in dank werd aangenomen met als gevolg dat hij veroordeeld werd om het zich niet houden aan de afspraak die hij met paus Urbanus had. Het ging bij de veroordeling niet zozeer om het feit of hij gelijk had of niet, maar om het feit dat hij zich niet had gehouden aan de afspraak. En dat hij dat niet had gedaan was en is evident. De theorie moest de doofpot in. Maar hoe? Hem ter dood brengen ging niet. Dit werd door de heilige Kerk met regelmaat gedaan bij ketters (zo heilig is de Kerk dus niet!). Maar Galilei was een prominent hoveling van groothertog Ferdinando II, dus een collega van de paus als bestuurder van de stadstaat Toscane (Toscane was de Kerkelijke Staat in die tijd). De Inqui­sitie besloot Galilei een lesje in nederigheid te geven door hem de verbale overtuiging te laten uitspre­ken dat zijn theorie niet juist was. En dat deed hij, maar daarna zei hij fluisterend “eppur si muove” (en toch beweegt zij). Hij werd niet gemarteld, niet in de gevangenis gebracht, maar werd verbannen naar een dorpje. Daar bovenop kreeg hij een verbod om nog enige publicatie te doen van welk toekomstig werk ook. Zijn werk “De Dialoog” werd op de Index gezet. Dit is een lijst van verboden boeken. Het is pas in 1835 dat dit weer werd afgehaald. Zijn werk werd vertaald in het Latijn in het Engels, Frans, Duits en andere talen volgden. In het Nederlands werd dit werk vertaald in 2012.

De Inquisitie had het voor het zeggen over de publicatie van boeken en zo kwam de wetenschap lange tijd tot stilstand. Zo kennen we René Descartes die zijn werk ‘De Wereld’ verborgen hield toen hij hoorde over de veroordeling van Galilei.

Hoe dan ook, hier zien we terug hoe de Kerk zo vaak een belemmering is geweest voor onze weten­schap. Er zijn momenteel nog Kerken die nieuwe wetenschappen, zoals de wetenschap van meditatie – mindfulness genoemd, als verboden beschouwen (nu wordt deze wetenschap wel voorzichtig onderricht in de faculteit psychologie en zijn er bewijzen voor de heilzaamheid van deze vorm van meditatie). Esoterische wetenschappen werden en worden nog door de Kerk met hand en tand vernietigd en belachelijk gemaakt. Zo hebben er in de geschiedenis menselijke breinen vaak hun theorieën niet durven openbaren uit angst om belachelijk gevonden te worden. Copernicus had geen enkel bewijs van zijn denkbeeld en heeft zich ook een tijd ingehouden uit angst om belachelijk gevon­den te worden. We mogen van één ding zeer gelukkig zijn: de evolutie van de wetenschap kan niemand tegenhouden.

EEN NIEUWE ASTRONOMISCHE ONTDEKKING
 
Nu over de nieuwe ontdekking. Het gaat over de ontdekking gedaan in Gran Canaria. Spijtig dat, toen we in Gran Canaria waren en waar wij ingeschreven waren om de sterrenwacht aldaar te bezoeken, deze avond niet kon doorgaan wegens te veel bewolking. We keren zeker terug.

Astronomen uit Gran Canaria hebben de oudste ster kunnen ontdekken. Wat betekent dit? Waarom is dat van belang? Het is geweten dat 13.8 miljard jaren geleden alles is ontstaan als gevolg van de oerknal. Dit is een wetenschappelijk feit. Door deze oerknal is het heelal beginnen afkoelen en groeien. Een 100 miljoen jaren later na deze oerknal ontstonden de eerste sterren en sterrenstelsels. Zo ontstonden de fundamentele natuurkundige krachten. Dit had voor gevolg dat er planeten konden ontstaan. Tot nu toe waren dit allemaal theoretische modellen. Ze wisten niet waar de oudste sterren zich bevinden in het heelal. Nu hebben een team van Spaanse astronomen de oudste ster weten te vinden. Dit werd onlangs gepubliceerd in The Astrophysical Journal Letters”. Deze ster wordt J0815+4729 genoemd en is zeer metaalarm en koolstof rijk – wat een bewijs is van een heel oude ster. Verder onderzoek zal ons veel informatie geven over de kernfusieprocessen tijdens de oerknal en dus over wat is gebeurd tijdens die oerknal. Maar wat de oerknal heeft doen ontstaan kan de wetenschap nog niet achterhalen. In ieder geval, deze ontdekking zal ons meer informatie kunnen geven over het ontstaan en de evolutie van ons heelal. We zijn benieuwd en hopelijk zullen alle religieuze sekten tot inzicht komen dat hun bijbels niet meer zijn dan mythologie. We hebben sterk het gevoel dat dit inzicht, relatief gezien, niet ver weg ligt.

paus Urbanus VIII

Bookmark and Share

Geen commentaren


Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu