googlef861baca2096afea.html UA-79846156-1

De figuur Mozes ontmaskerd! - Blog - Leukermet2.com

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

De figuur Mozes ontmaskerd!

Gepubliceerd door in dagboek ·
 
Dit is mijn besluit na het lezen van de Exodus: Mozes was in zijn tijd een serieuze bedrieger, een grote materialist, een expert in het misleiden van het volk Israël en een grote egoïst. Het is een feit dat de joden gekend zijn om hun materialistische ingesteldheid.

 
In dit 2de boek van de Bijbel lezen we hoe Mozes erin slaagt om (met behulp van God?) zijn volk te redden uit de slavernij van de Egyptenaren. Hij leidt hen naar het beloofde land. M.a.w. het joodse volk is dus van plan om het land Kanaän te veroveren. In de Bijbel staat zelfs geschreven dat God hen zal helpen om de Kanaänieten te verslaan.
 
Het is niet duidelijk wie de Bijbel heeft geschreven. De Bijbel bestaat immers uit een reeks verschillende boeken en ze is geschreven door meer dan 40 auteurs. Er wordt aangenomen dat de Exodus of de Uittocht uit Egypte geschreven werd door Mozes. En Mozes was een jood. Dat het werk dan ook zeer materialistisch is, is dan ook niet te verwonderen. Hun God, Jahweh, hun Heer spreekt in de hoofdstukken 25 tot 31 wat Hij allemaal wil.
 
Ik vat het even samen: Hij wil geschenken van goud, zilver, brons. Hij wil ook blauwe, paarse en dieprode wol, Egyptisch linnen, kleden van geitenhaar, roodgekleurde ramsvellen, fijn leer, acaciahout, lampolie, kruiden voor het maken van zalfolie en geurige wierrook, onyxstenen en andere edelstenen voor de priesterschort en de orakeltas.

 
Hij wil ook een heiligdom waarin Hij wil wonen met alle voorwerpen erin. Hij wil een verbondskist van acaciahout, overtrokken met goud van binnen en van buiten. Aan de vier poten moeten gouden ringen bevestigd zijn. Ook de draagstokken moeten van goud zijn en in die kist moeten stenen platen worden gelegd met de wetsvoorschriften die Hij zal geven. Het deksel moet van zuiver goud zijn en aan beide uiteinden moeten engelenfiguren zijn in goud. Ze moeten tegenover elkaar staan.

 
Ook wil Hij een tafel overtrokken met zuiver goud met aan de poten gouden ringen.

 
Vervolgens gebiedt Hij om een kandelaar te maken van zuiver goud met aan elke arm bloemmotieven in de vorm van amandelbloesem. Op deze kandelaar moeten zeven olielampen staan.

 
Ten slotte wil Hij een tien kleden van Egyptisch linnen en van wol, blauw, paars en dieprood. Hij wil hiervan een ontmoetingstent en over die tent moet nog een tent gemaakt worden van geitenharen kleden. Voor de ingang van de tent moet een gordijn zijn van blauwe, paarse en dieprode wol en van Egyptisch linnen met kunstige motieven erop geborduurd.

 
Daarnaast wil Hij nog een altaar voor brandoffers. Voor de tent moet er een ruimte zijn met doeken van Egyptisch linnen en die tent moet verlicht worden met zuivere olijfolie en de lampen moeten voortdurend branden.
 
Ook wil Hij dat zijn broer Aaron en enkele mensen uit het volk Hem als priester dienen. Ze moeten een priesterschort dragen en priesterkleren, gemaakt op een door Hem verkozen wijze, d.i. met veel goud en veelkleurig borduursel. Daarbij moet vakkundig een orakeltas gemaakt worden uit hetzelfde materiaal als de priesterkleren. Over de priesterschort moet een lang bovenkleed zijn, geheel van blauwe wol.
 
Vervolgens dienen de priesters gewijd te worden volgens wel bepaalde voorschriften.

 
Op het altaar moet dagelijks twee eenjarige lammeren geofferd worden, de ene ’s morgens, de andere ’s avonds.

 
Er dient ook een wierookaltaar gebouwd te worden van acaciahout met gouden omlijstingen. Op dat altaar moet Aaron geurige wierook branden, iedere morgen. Ook ’s avonds moet hij wierook laten branden en dit geldt voor de komende generaties. Er mogen geen andere wierookoffers op dit altaar worden gebracht en ook geen brandoffers, meel- of wijnoffers.
 
God beval verder, wanneer Mozes een telling houdt onder het volk, dat ieder een losprijs moet betalen om zijn leven te redden. De bijdrage is een zilverstuk van 5 gram. Er moet ook een wasbekken zijn waarin Aaron en zijn zonen hun handen en voeten kunnen wassen vooraleer ze de tent binnen gaan. Als ze zich wassen, zullen ze niet sterven.

 
Ook moet Mozes zalfolie makken met de fijne kruiden om de tent, de verbondskist, de tafel en de kandelaar met de bijbehorende voorwerpen, het wierookaltaar en het altaar voor brandoffers, het wasbekken te zalven. De wierook dient gemaakt te zijn van geurige kruiden: hars, onyx, galbanum (hars uit gestold melksap van een plant) en gom.

 
Ten slotte eindigt hoofdstuk 31 (en ik heb  de hoofdstukken zeer kort samengevat) met het gebod dat de Israëlieten aan de sabbat moeten houden. Daarna hield God op om met Mozes te spreken op de Sinaï. En gaf hem twee stenen platen waarop Hij zelf de geboden geschreven had. Laat me niet lachen: ik stel me de vraag of Hij daar werkelijk 40 dagen voor nodig had. Zou Mozes zelf niet die stenen platen gebeiteld hebben? Waarom mocht alleen hij de berg op en moesten de anderen blijven? Indien ze de berg zouden beklimmen zou God hen straffen! Duidelijk dat Mozes aan hoogheidswaanzin leed. Eigenlijk is dat wel goed gezien van hem. Hij ging alleen de berg op en zo kon niemand zien wat hij daar allemaal uit zijn duim zoog. Hij had ruim de tijd om na te denken hoe hij zijn dom volk kon misleiden. Mozes lijkt me iemand die gebruik heeft gemaakt van zijn intelligentie om een groot en dom bijgelovig volk te misleiden (gezien de tijdsgeest kan hen dit niet kwalijk genomen worden). En niet alleen zijn volk van toen, maar nog mensen uit deze tijd 2019 lijken nog onder zijn invloed te staan. Ze houden zich nog altijd letterlijk aan de mythes van de Bijbel, zelfs in deze tijdsgeest!

 
Ik vraag me af hoe het nog mogelijk is dat zo vele mensen zich aan de Bijbel vasthouden. Een boek vol fantasieverhalen en verhalen die zeer onwerkelijk zijn. Maar ik hou van fantasie en vind het leuk om dit boek te lezen, maar dan met de nodige terughoudendheid. Als je het mij vraagt, ik ken een ander boek dat ouder is (daterend van voor 3000 voor Christus) en na jaren overlevering opgeschreven in het boek “Het Boek der Veranderingen” door Confucius. Dit werd door prof. Jung naar het westen gebracht en vertaald door R. Wilhelm. Dit boek is duizend keer realistischer dan de Bijbel. Als je dit boek zoekt, zorg dat je het originele vind, want er zijn al vele interpretaties op de markt.
 
Waarom schrijf ik dit? Zeker niet om Mozes te vernederen. Hij heeft hoogst waarschijnlijk zijn volk werkelijk uit slavernij gered. Maar toch … Mijn hoop is dat bijbelbijters of pilarenbijters (hoe je het ook noemt) eens ernstig zouden nadenken.

 

Bookmark and Share

3 Opmerkingen
P.B.
2019-01-03 18:58:31
Heel interessante artikels in je blog Stefaan , ik volg je in je standpunt en had ook overal mijn bedenkingen bij vroeger , nu heerlijk gestaafd door jouw vernieuwende zienswijzen …ook het artikel over kanker vind ik zeer boeiend .

Ja , ik vond ook al dat kanker (met alle respect voor zieke mensen) als een soort geldmagneet wordt gebruikt , moesten de corrupte farmaceutische bedrijven serieus werk maken van échte onderzoeken op voorkomen en genezen i.p.v. de massaverkoop van chemische ‘geneesmiddelen’ zou er pas echt vooruitgang geboekt worden.

Maar nogmaals , chapeau voor je teksten en beste wensen voor het Nieuwe jaar.

Patricia.
C.E.
2019-01-03 19:00:15
Heel interessante visie. Klopt wat je schrijft. Maar denk dan ook wat je eerder schreef. En sekte met volgelingen ? Wil graag wel met jou hierover eens van gedachten wisselen, want zover ik nu je tekst lees is dat ook ideeengoed van andere groepen. Interessant onderwerp trouwens. Chris
D.N.
2019-01-03 19:01:29
Ok supppppppppppppper

Hebben jullie de serie de 13 geboden gezien daar was Mozes een moordenaar , recht in eigen handen. Dirk


Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu