googlef861baca2096afea.html UA-79846156-1

Sterrenhemel februari 2018 - Blog - Leukermet2.com

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Sterrenhemel februari 2018

Gepubliceerd door in dagboek ·
WEGWIJS IN ONZE STERRENHEMEL

Iedere maand zal ik de sterrenhemel beschrijven. Wie meer zijn weg wil kennen in de sterrenhemel, kan elke maand naar mijn blog komen kijken. Geleidelijk aan zal je ingewijd worden in de sterrenhemel. Heel plezant om toch enkele sterren te herkennen.

Deze sterrenkaarten zijn gemaakt voor België, 51° NB. Wie zich niet in België bevindt (bv in NL of FR) zal een kleine verandering merken. De tekening is gemaakt voor 16 februari. Uiteraard kan je deze kaart gebruiken voor de gehele maand, met de nodige verschuivingen in sterrenpositie.
 
De sterrenhemel deel ik in twee delen: de noordelijke en de zuidelijke sterrenhemel.
 
DE NOORDELIJKE STERRENHEMEL

 
We vertrekken terug vanuit de GROTE BEER. Maak een denkbeeldige lijn van Merak – Dubhe en ga deze afstand 5 X verlengen naar links en je vindt er de Poolster. Dit doen we altijd wanneer we de noordelijke helft bekijken. Zoals vorige maand gaan we de lijn verder trekken tot we de W-vormige CASSIOPEIA zien.
 
Tussen DE KLEINE BEER met zijn Poolster zien we de 5-hoekige CEPHEUS, koning van Ethiopië, man van Cassiopeia en vader van Andromeda. Deze maand ga ik CEPHEUS wat nader behandelen.
 
Hoewel ik niet van plan was om  Grieks mythologische verhalen te schrijven, zoals ik vorige maand vermeldde, toch zal ik op vraag van enkele lezers zal ik toch enkele schrijven. Je kunt meerdere verhalen lezen in mijn verhandeling (180 blz) “God spreekt vanuit de hemel”.
 
Cepheus, die het hele jaar te zien is, heeft niet zo veel heldere sterren. De magnitude van zijn sterren gaan van 2.43 tot 4.25. Hoe hoger het getal, hoe zwakker de ster te zien is. Hoewel CASSIOPEIA weinig of geen heel heldere sterren heeft, toch is ze gemakkelijk te vinden. Om deze ster te vinden gebruik Shedar & Caph van CASSIOPEIA. Trek de lijn van Shedar en Caph door en je komt uit op Aldémarin. Dit is de meest heldere ster. Hij staat zo’n 48 lichtjaar van ons verwijderd. Aldémarin is een witte ster. Dit betekent dat dit een jongere ster is. Een jonge ster is wit, een oudere ster wordt ‘rode reus’ genoemd. Aldémarin is een witte ster die geleidelijk verandert naar een rode reus. Dit komt omdat zijn waterstofvoorraad in zijn kern opgebruikt raakt. Zoals je weet is een ster in werkelijkheid een zon, zoals onze zon ook een ster is. Aldémarin is dus een zon, maar dan met een lichtsterkte die 18 keer sterker is dan onze zon. Hij draait enorm snel rond zijn as. In 12 uur heeft hij zijn rotatie gemaakt met een snelheid van 246 km/sec. Onze zon maakt zijn rotatie in 28 dagen. In het jaar 18.000 voor Cus was deze ster een poolster. Hij zal terug in het noorden staan binnen 5.500 jaar. Dit komt door de precessiebeweging (uitleg hierover kun je lezen in mijn verhandeling “God spreekt vanuit de hemel”). De ster Alfirk heeft een magnitude van 3.21, Errai (aan de top) heeft een helderheid van 3.18.
 
Het Grieks mythologisch verhaalt vertelt dat Cepheus koning was van Ethiopië en Cassiopeia was zijn vrouw. Samen hadden ze als dochter Andromeda. Cassiopeia was een heel mooie vrouw en ze vond van zichzelf dat ze mooier was dan de zeenimfen van Poseidon. De zeenimfen waren hierdoor gechoqueerd en gingen klagen bij Poseidon. Deze liet deze hoogmoedigheid van Cassiopeia niet ongemoeid. Hij stuurde het zeemonster Ceteus (het sterrenbeeld Walvis) om het koninkrijk van Cepheus te vernietigen. Dit gebeurde steeds opnieuw en het volk wilde dat hun koning Cepheus een einde maakte aan deze continue vernietiging. Daarom werd het orakel geraadpleegd. Het orakel vertelde dat Cepheus zijn dochter Andromeda moest opofferen aan het zeemonster. Andromeda werd vastgeketend aan een rots om haar aan het zeemonster te bieden. Toevallig kwam Perseus voorbij (dit sterrenbeeld zien we ook links van Cassiopeia). Hij zou Andromeda redden als hij haar mocht huwen. Zo gezegd, zo gedaan. Perseus slaagde erin om het zeemonster te doden en mocht Andromeda huwen. Tijdens het huwelijksfeest ontstond er een grote ruzie tussen Perseus en Agenor. Andromeda werd immers beloofd aan Agenor. Maar omdat Perseus de redder was geweest van Andromeda, mocht hij haar huwen. Perseus had het hoofd van Medusa bij zich. Medusa was een van de Gorgonen en wie in haar ogen keek, versteende onmiddellijk. Perseus was er eerder in geslaagd om Medusa te onthoofden en had het hoofd altijd bij zich. Hij haalde het hoofd tevoorschijn en Agenor versteende onmiddellijk. Ook beide ouders, Cassiopeia en Cepheus versteenden. Perseus wierp hen in de sterrenhemel, uit dank omdat hij Andromeda mocht huwen. Op die manier werden ze vereeuwigd. Dit verklaart hoe Cassiopeia en Cepheus aan de hemel staan.
 
Als we Shedar – Caph -Aldémarin verbinden en de lijn verder doortrekken komen we aan HERCULES. We kunnen dit beeld niet gemakkelijk herkennen, daar er geen heldere sterren zijn. Over Hercules,  Heracles genoemd door de Grieken, zal ik hier niet bespreken. Toch is dit esoterisch gezien een heel belangrijk sterrenbeeld. Hercules is gekend om zijn 12 werken. Elk werk staat in verband met de 12 dierenriemtekens. Deze werken worden in mijn verhandeling “God spreekt vanuit de hemel” uitvoerig besproken.
 
We kunnen wel een heldere ster links van HERCULES waarnemen, nl. de ster Wega uit het sterrenbeeld LIER. Ze staat laag aan de noordelijke horizon.
 
Links van Wega kunnen we Deneb van het sterrenbeeld ZWAAN bekijken. Deze bevindt zich onder Aldémarin.
 
Gaan we van Deneb links en we ontmoeten de sterrenbeelden ANDROMEDA, DRIEHOEK en RAM.
 
Boven deze drie beelden zien we PERSEUS.
 
Boven PERSEUS kunnen we de heldere ster Capella zien van het sterrenbeeld VOERMAN.
 
Van VOERMAN gaan we terug naar rechts, richting Poolster en we gaan terug naar de GROTE BEER. Daar richten we onze ogen naar de steel van de pan, Alioth – Alcor  – Alkaid en we maken de buiging verder tot we de heldere ster Arcturus van het sterrenbeeld BOOTES te zien. Deze ster is niet moeilijk te vinden. Na middernacht is ze niet meer te zien.
 
Onder BOOTES kunnen we een 5-tal sterren zien in de vorm van een kroon. Dit is de NOORDERKROON.
 
Tot zover de noordelijke sterrenhemel.

DE ZUIDELIJKE STERRENHEMEL

 
We richten ons uiteraard naar het zuiden en hoog aan de hemel staat het beeld KREEFT. Dit beeld heeft geen heldere sterren en is daarom niet goed te zien. Volgens esoterische geschriften zou Jezus Christus geboren zijn in het teken Kreeft. In dit teken staat immers de ‘krabnevel’ ook wel ‘de kribbe’ genoemd. Jezus van Nazareth zou geboren zijn in een kribbe. Daarom zou Christus niet in het teken Steenbok (december) geboren zijn, maar wel in het teken Kreeft. Het teken Steenbok staat volgens esoterische geschriften voor inwijding. Christus werd gekruisigd om de Wil van de Vader te volbrengen. Om deze reden zou hij gekruisigd zijn geweest toen de zon in het teken Steenbok stond (december).
 
Wat we wel gemakkelijk kunnen zien is het sterrenbeeld LEEUW. We zien een trapezium-vorm met rechts boven drie sterren die de kop van de leeuw vormen. De stippellijn is de zonnebaan of ecliptica. Deze loopt pas door Regulus, het hart van de LEEUW. Esoterisch heeft deze ster een heel belangrijke betekenis. Deze ster staat voor de ontwikkeling van ons innerlijk hart en staat voor zelfbewustzijn. Meer hierover in mijn werk “God spreekt vanuit de hemel”. Voor mensen die geboren zijn in het teken LEEUW kan dit heel interessant zijn. Het wijst duidelijk op hun levensdoel.
 
Gaan we rechts dan zien we twee sterren blinken, dicht bij elkaar. Dit zijn Castor en Pollux uit het teken TWEELINGEN. Pollux is helderder dan Castor. Ook dit heeft zijn esoterische betekenis. Pollux was immers een god-mens. Castor was gewoon een mens. Het Grieks mythologisch verhaal vertelt hoe de oppergod Zeus verliefd werd op Leda. Leda was de vrouw van de koning van Sparta, Tyndareus genaamd. Leda wou van de liefdesaffaire van Zeus niets weten. Zeus veranderde zich daarom in een heel mooie zwaan. (deze ZWAAN kunnen we ook aan de sterrenhemel zien, naast de ster Wega van LIER). Zo kon Zeus seks hebben met Leda. Ze was beschaamd omdat ze haar had laten verleiden door de zwaan en daarom bedreef ze dezelfde avond nog de liefde met haar man Tyndareus. Zo werd ze zwanger van twee zonden. Pollux was de zoon van de god Zeus en Castor was de zoon van de gewone mens Tyndareus. Om deze reden is Pollux ook helderder dan Castor. Pollux heeft een helderheid 1.15 en is dus goed te zien aan de sterrenhemel. Castor heeft een helderheid van 1.56 en is ook goed te zien, maar minder helder. Esoterisch is dit van groot belang voor wie geboren is in het teken Tweelingen en verklaart de reden van zijn bestaan. Dit kun je lezen in mijn verhandeling “God spreekt vanuit de hemel”.
 
Kijken we lager onder TWEELINGEN, dan zien we terug de drie gordelsterren van ORION. Als je TWEELINGEN nog niet hebt gevonden, dan kun je hem vinden door de sterren Rigel te verbinden met Betelgeuze en trek de lijn verder tot je de twee sterren van TWEELINGEN ontmoet. Gaan we vanuit Rigel naar links en je merkt de heldere ster Sirius van DE GROTE HOND.  Rechts van ORION kun je misschien nog de ster Aldébaran zien van STIER, indien je niet te laat bent. Deze drie sterrenbeelden STIER, ORION, GROTE HOND hebben een mythologisch verhaal. Orion was de zoon van Poseidon en hij was een heel knap man. Hij was een heel goede jager, samen met zijn hond. Orion werd verliefd op één van de Pleiaden, de zeven dochters van Atlas en Pleione. Hij achtervolgde hen tot Zeus er genoeg van had en Orion aan de hemel plaatste. De Pleiaden staan in het sterrenbeeld STIER, zodat Orion ze nog steeds kan achtervolgen.
 
Een andere mythe vertelt hoe Orion verliefd werd op Merope, dochter van koning Oenoepion. Merope moest niets van Orion weten en daarom stak Oenoepion de ogen van Orion uit en verbande hem naar een eenzaam eiland. Hephaistos, god van het vuur, had medelijden. Hij zei hem dat hij naar de zon moest om terug zijn gezicht te krijgen. Dit deed Orion en kreeg inderdaad zijn gezichtsvermogen terug. Over de dood van Orion zijn er verschillende mythes. Eén verhaal vertelt dat Orion pochte dat hij de beste jager was. Dit was niet naar de zin van Artemis, godin van de jacht. Daarom stuurde ze hem een schorpioen om hem te doden. We zien aan de sterrenhemel dat Schorpioen en Orion ver van elkaar zijn verwijderd. Als Orion ondergaat, dan komt Schorpioen op. We kunnen nog deze maand genieten van Orion. Volgende maanden zal ze niet meer te zien zijn en zal men Schorpioen aan de sterrenhemel zien.
 
Betelgeuze wordt ‘de oksel’ van Orion genoemd en Rigel wordt ‘de voet’ van Orion genoemd. Hun helderheid is resp. 0.43 en 0.18, dus helder. De drie sterren vormen zijn gordel. Ze zijn van links naar rechts de sterren Alnitak, Alnilam, Mintaka. De helderheid bedraagt resp. 1.71 – 1.68 – 2.25. Alnilam bevindt zich om 1.359 lichtjaar ver van ons. Saiph heeft een helderheid van 2.06 en is het zwaard van Orion. Bellatrix is zijn schouder en heeft een helderheid van 1.62 en staat 243 lichtjaar verwijderd.
 
Links onder ORION vinden we Sirius van DE GROTE HOND. Deze ster is heel helder. Ze heeft een magnitude van – 146 !!! Deze ster is dus heel goed te zien. Ze staat 8.6 lichtjaar van ons verwijderd. Esoterisch gezien is dit een heel belangrijke ster en dit is – esoterisch gezien – de reden van haar grote helderheid en haar, relatief gezien, niet verre afstand. Volgens de esoterische astrologie is Sirius de ster die ons de energie stuurt die de mensheid gevoeligheid laat ontwikkelen voor groepsbewustzijn. Polaris is de ster die ons zal brengen naar kennis van de Wil, Sirius naar gevoeligheid voor groepsbewustzijn en Alcyone (Pleiaden) brengt ons de kennis van ons individueel bewustzijn en zorgt voor de mentale ontwikkeling. Dieper ga ik hier niet op in. Geïnteresseerden kunnen dit lezen in mijn werk “God spreekt vanuit de hemel”.
 
WAT IS ER NOG TE ZIEN?
 
Mercurius en Venus staan te dicht bij de zon om ze te zien. Mars is wel ’s morgens vroeg zichtbaar in het zuidoosten in de buurt van de heldere ster Antares (Schorpioen). Zij helderheid neemt langzaam toe.
 
Jupiter wordt geleidelijk aan weer zichtbaar daar hij nacht na nacht vroeger opkomt. Hij blijft dan de gehele nacht boven de horizon. We vinden hem tussen de sterren Spica (Maagd) en Antares (Schorpioen).
 
Ook Saturnus kunnen we ’s morgens laag in het zuidoosten zien. Zijn zichtbaarheid neemt langzaam toe.

Bookmark and Share

Geen commentaren


Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu